Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek

by Andrew B. King

Poznaj sekrety tworzenia popularnych i dochodowych witryn internetowych! Jak poprawi? widoczno?? serwisu w wyszukiwarkach?Jak zoptymalizowa? p?atne kampanie reklamowe?Jak odnie?? sukces w Internecie?Celem optymalizacji witryny WWW jest przede wszystkim maksymalizacja przychodów z serwisu i podniesienie komfortu u?ytkowników. Aby ten cel osi?gn??, trzeba spe?ni? kilka podstawowych warunków. Po pierwsze nale?y zadba? o to, aby serwis mo?na by?o ?atwo odszuka? w sieci. Po drugie korzystanie z niego nie mo?e sprawia? trudno?ci, a po trzecie powinien on by? szybki, atrakcyjny i interaktywny. Krótko mówi?c, dobry serwis musi by? funkcjonalny i wydajny. Aby osi?gn?? sukces w sieci, nale?y zatem wybra? w?a?ciwe metody i przyj?? skuteczn? strategi? dzia?ania. Jakie to techniki i jak je stosowa?, dowiesz si? w?a?nie z tej ksi??ki.Ksi??ka "Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek" wska?e Ci mo?liwo?ci tworzenia i optymalizacji serwisu internetowego, pozwalaj?ce w znacznym stopniu ograniczy? inwestycje w marketing, a jednocze?nie zyska? wielu klientów. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak zoptymalizowa? serwis pod k?tem wyszukiwarek, na czym polega w?a?ciwy dobór s?ów kluczowych, jak zbudowa? architektur? CSS i tworzy? ciekawe rozwi?zania, opieraj?ce si? na Ajaksie. Ponadto nauczysz si? optymalizowa? kampanie reklamowe dzi?ki stosowaniu perswazyjnej tre?ci reklam. Po tej lekturze b?dziesz umia? stworzy? wydajny, funkcjonalny, a przy tym popularny i dobrze zarabiaj?cy serwis internetowy. Optymalizacja pozycji serwisu w wyszukiwarkachNarz?dzia do analizowania s?ów kluczowychNag?ówki przyci?gaj?ce uwag?Optymalizacja reklam p?atnych (PPC)Dobór grupy docelowej i kwalifikowanie odwiedzaj?cychWykorzystanie metryk do ustalenia bud?etuOptymalizacja wspó?czynnika konwersjivOptymalizacja stron WWWBudowanie architektury CSSTworzenie w?asnych rozwi?za?, opartych na AjaksieZaawansowana optymalizacja serwisów WWWMetryki optymalizacji wydajno?ciOptymalizuj serwis i dochody!

Website Optimization

by Andrew B. King

<p>Is your site easy to find, simple to navigate, and enticing enough to convert prospects into buyers? <em>Website Optimization</em> shows you how. It reveals a comprehensive set of techniques to improve your site's performance by boosting search engine visibility for more traffic, increasing conversion rates to maximize leads and profits, revving up site speed to retain users, and measuring your site's effectiveness (before and after these changes) with best-practice metrics and tools.</p>

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.