Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Ruby on Rails: Up and Running

by Curt Hibbs Bruce Tate

Ruby on Rails is the super-productive new way to develop full-featured web applications. With Ruby on Rails, powerful web applications that once took weeks or months to develop can now be produced in a matter of days. If it sounds too good to be true, it isn't. If you're like a lot of web developers, you've probably considered kicking the tires on Rails - the framework of choice for the new generation of Web 2.0 developers. Ruby on Rails: Up and Running takes you out for a test drive and shows you just how fast Ruby on Rails can go. This compact guide teaches you the basics of installing and using both the Ruby scripting language and the Rails framework for the quick development of web applications. Ruby on Rails: Up and Running covers just about everything you need - from making a simple database-backed application to adding elaborate Ajaxian features and all the juicy bits in between. While Rails is praised for its simplicity and speed of development, there are still a few steps to master on the way. More advanced material helps you map data to an imperfect table, traverse complex relationships, and build custom finders. A section on working with Ajax and REST shows you how to exploit the Rails service frameworks to send emails, implement web services, and create dynamic user-centric web pages. The book also explains the essentials of logging to find performance problems and delves into other performance-optimizing techniques. As new web development frameworks go, Ruby on Rails is the talk of the town. And Ruby on Rails: Up and Running can make sure you're in on the discussion.

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Curt Hibbs Lance Carlson Bruce Tate

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje internetowe w zaledwie kilka dniJak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci. Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas. Uruchamianie i organizacja RailsBudowanie widokuRusztowania, REST i ?cie?kiKlasy z?o?oneRozbudowywanie widokówZarz?dzanie uk?adem stronyArkusze stylówTworzenie w?asnych funkcji pomocniczychTestowanie i debugowanieTworzenie nowej aplikacji Rails Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.