Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Rails: Up and Running

by Bruce A. Tate Curt Hibbs Lance Carlson

In just a matter of days, you can develop powerful web applications with Rails that once took weeks or months to produce with other web frameworks. If that sounds too good to be true, it isn't. Find out for yourself with Rails: Up and Running, the concise and popular book that not only explains how Rails works, but guides you through a complete test drive. Perfect for beginning web developers, this thoroughly revised edition teaches you the basics of installing and using Rails 2.1 and the Ruby scripting language. While Rails is praised for its simplicity, there are still a few tricky steps to master along the way. Rails: Up and Running offers lots of examples and covers just about everything you need to build functional Rails applications right away. Learn how to: Create simple database-backed applications, and build dynamic user-centric web pages using Ajax and REST Exploit the Rails service frameworks to send emails and implement web services Map data to an imperfect table, traverse complex relationships, and build custom finders Use techniques to solve common database performance problems See how fast you can go on Rails, and how reliable it's become with the stability and power of version 2.1. With Rails: Up and Running, you'll discover why Rails is a remarkable new way to build database-driven web applications.

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Curt Hibbs Lance Carlson Bruce Tate

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje internetowe w zaledwie kilka dniJak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci. Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas. Uruchamianie i organizacja RailsBudowanie widokuRusztowania, REST i ?cie?kiKlasy z?o?oneRozbudowywanie widokówZarz?dzanie uk?adem stronyArkusze stylówTworzenie w?asnych funkcji pomocniczychTestowanie i debugowanieTworzenie nowej aplikacji Rails Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.