Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

bash Cookbook

by Cameron Newham Carl Albing Jp Vossen

The key to mastering any Unix system, especially Linux and Mac OS X, is a thorough knowledge of shell scripting. Scripting is a way to harness and customize the power of any Unix system, and it's an essential skill for any Unix users, including system administrators and professional OS X developers. But beneath this simple promise lies a treacherous ocean of variations in Unix commands and standards. bash Cookbook teaches shell scripting the way Unix masters practice the craft. It presents a variety of recipes and tricks for all levels of shell programmers so that anyone can become a proficient user of the most common Unix shell -- the bash shell -- and cygwin or other popular Unix emulation packages. Packed full of useful scripts, along with examples that explain how to create better scripts, this new cookbook gives professionals and power users everything they need to automate routine tasks and enable them to truly manage their systems -- rather than have their systems manage them.

Bash. Receptury

by Cameron Newham Carl Albing Jp Vossen

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika?Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemów uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposób u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system. Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje równie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla ró?nych systemów lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plików, a tak?e sposoby tworzenia programów i wykonywania zada? administracyjnych.Praca z pow?ok? bashStandardowy strumie? wej?ciowy Standardowy strumie? wyj?ciowyWykonywanie polece?Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow?okiLogika i arytmetyka pow?okiDodatkowe mechanizmy skryptowePrzetwarzanie informacji o dacie i czasie Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownikaInterpretacja danychBezpieczne skrypty pow?okiZadania administracyjne"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Showing 1 through 2 of 2 results Export list as .CSV

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.