Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 25 of 14,387 results

Refine Search

Η Ευτυχια Ειναι Ωραια

by Henry Osal Mary Keramida

Ένας σύντομος και έξυπνος οδηγός για την αισιοδοξία.

Τα Επτα Μυστικα Τησ Τυχησ -Ένας Σύντομος Οδηγός Για Την Επιτυχία

by Henry Osal Mary Keramida

Επτά απλά βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στα όνειρά μας. Ένας υπέροχος οδηγός για μια ευτυχισμένη ζωή.

1,000 Mitzvahs

by Linda Cohen

When her father passed away in 2006, Linda Cohen's busy life as a mother, wife, and entrepreneur came to a screeching halt. She took a spiritual sabbatical to work through her grief, and she came out of it resolved to embark upon a project: perform one thousand acts of kindness-mitzvahs-to honor her father's memory.1,000 Mitzvahs shares Cohen's two-and-a-half-year journey from sorrow to inspiration through simple daily acts of kindness. She presents each mitzvah as a short vignette, and the myriad forms they take-from helping the elderly to donating to good causes to baking and collecting food for others-highlight the many ways in which one person can touch the lives of others. As she pursues her quest, Cohen finds that her life is improved by these small acts-that every time she goes out of her way to do something good for someone else, she enhances her own well-being.More than a touching story of a daughter's love for her father, 1,000 Mitzvahs is a testament to the transformational power of kindness, and a call to arms for those who would like to follow in Cohen's footsteps with their own mitzvahs-no matter how large or how small.

1,001 Best Places to Have Sex in America

by Dan Baritchi Jennifer Hunt

A Where, When, and How GuideSome people just stick to the bedroom--and the bed, for that matter--when it comes to having sex. But where's the fun in that?Dan and Jennifer, resident sexcapaders of the very popular AskDanandJennifer.com website, offer 1,001 ideas for places to get it on in the United States.Broadening reader's horny horizons, Dan and Jennifer tackle all types of nookie hideaways like places where readers can:Experiment around the houseBe one with natureGo for a quickieGet caught (maybe)Really let goComplete with recommended positions for each locale as well as a rating system determining the Ecstasy Factor, Calorie Burn, Kink Level, and Risk Factor, this one-of-a-kind guide will get you going--in more ways than one.

1,001 Best Places to Have Sex in America: A When, Where, and How Guide

by Jennifer Hunt

Some people just stick to the bedroom - and the bed, for that matter - when it comes to having sex. But where's the fun in that?Dan and Jennifer, resident sexcapaders of the very popular AskDanandJennifer.com website, offer 1,001 ideas for places to get it on in the United States. Broadening reader's horny horizons, Dan and Jennifer tackle all types of nookie hideaways like places where readers can:Experiment around the houseBe one with natureGo for a quickieGet caught (maybe)Really let go Complete with recommended positions for each locale as well as a rating system determining the Ecstasy Factor, Calorie Burn, Kink Level, and Risk Factor, this one-of-a-kind guide will get you going - in more ways than one.

1,001 Best Places to Have Sex in America: A Where, When, and How Guide

by Jennifer Hunt Dan Baritchi

Some people just stick to the bedroom - and the bed, for that matter - when it comes to having sex. But where's the fun in that? Dan and Jennifer, resident sexcapaders of the very popular AskDanandJennifer. com website, offer 1,001 ideas for places to get it on in the United States. Broadening reader's horny horizons, Dan and Jennifer tackle all types of nookie hideaways like places where readers can: Experiment around the house Be one with nature Go for a quickie Get caught (maybe) Really let go Complete with recommended positions for each locale as well as a rating system determining the Ecstasy Factor, Calorie Burn, Kink Level, and Risk Factor, this one-of-a-kind guide will get you going - in more ways than one.

1,001 Pearls of Life-Changing Wisdom

by Elizabeth Venstra

In this extensive collection of words to enlighten your mind and uplift your spirit, you will find something applicable to any problem, situation, or conundrum, as well as the inspiration for living your everyday life to the fullest. From the classic wisdom of thinkers such as Aristotle, Francis Bacon, and Thoreau, to the brilliance of more modern luminaries such as Maya Angelou, Golda Meir, Franklin D. Roosevelt, and Winston Churchill, and even lighthearted guidance from Dave Barry and Oprah, every page of this book holds valuable insight and enlightenment. When caught up in the mundane tasks of our daily lives, it's easy to get stuck in a rut and not be able to see a way out. Seeing clearly the "big picture" of the world around us can be tough. At times like these, a pearl of wisdom from this all-encompassing selection can give you just the life-changing spark you need to rethink and recharge. Selected from the output of the greatest minds in literature, history, philosophy, philanthropy, and art-and divided into categories such as Life in the Universe, Truth, and Relationships-these 1,001 Pearls of Life-Changing Advice are sure to serve as the catalyst you need to start making the positive changes that you want in your life.

1,001 Pearls of Wisdom to Build Confidence

by Alan Ken Thomas

Confidence is not something that most people are born with. It is crafted through hard work and dedication. The key to confidence is trust in yourself and always believing that you're capable of doing anything. In 1,001 Ways to Build Confidence, you will hear from writers, politicians, and many other people who have persevered through tough times and, because of their inner confidence, have been successful.You will get to read wisdom from all sorts of people, including:George WashingtonHelen KellerRalph Waldo EmersonAristotleVince LombardiEleanor RooseveltAnn LandersAnd many more!1,001 Ways to Build Confidence is the ultimate collection of wisdom that will single-handedly improve your confidence and show that no matter the obstacle, you have the capability to accomplish great things. The people included in this book are a great representation of those points, and where they have succeeded, so can you.

1,014 Practice Questions for the New GRE, 2nd Edition

by Princeton Review

If it's on the GRE, it's in this book.The best way to prepare for standardized tests is to practice, practice, practice--and this resource offers you plenty of opportunities to do just that! 1,014 Practice Questions for the New GRE, 2nd Edition has been completed updated for the changes coming to the GRE in August 2011. With all questions, answers, and explanations linked together for easy on-device viewing, it includes: * over 1,000 practice questions for the new GRE, including hundreds of questions covering the new question types * detailed answer explanations for all practice questions * math drills broken down by geometric shape, such as circles, triangles, and 3-D figures * verbal drills that include the new Text Completion and Sentence Equivalence question types <P> Advisory: Bookshare has learned that this book offers only partial accessibility. We have kept it in the collection because it is useful for some of our members. To explore further access options with us, please contact us through the Book Quality link on the right sidebar. Benetech is actively working on projects to improve accessibility issues such as these.

1,033 Reasons to Smile

by Elizabeth Dutton

With all the impending doomsday predictions everyone is looking for a reason to smile these days. And why not? Smiling has been shown to relieve stress, boost the immune system, release endorphins, and even make us more attractive. It’s the natural drug. So put down the Xanax and pick up a copy of 1,033 Reasons to Smile. Whether it’s the sight of baby animals wrestling each other or watching pigeons fight over a Cheeto, there are more than enough funny, silly, and downright weird reasons to put a smile on your face inside this little book of joy, including:<P><P> * When the person in the next lane lets you ahead of them in heavy traffic<P> * When you finally get back into your own bed after being away from home<P> * You check the calendar on a Friday and realize that Monday is a holiday<P> We're all looking for a reason to smile these days. Here's 1,033 of them.

1,047 Reasons to Smile

by Elizabeth Dutton

Smiling has been shown to relieve stress, boost the immune system, release endorphins, and even make us more attractive. It's the natural drug. Whether it's the sight of baby animals wrestling each other or watching pigeons fight over a Cheeto, there are more than enough funny, silly, and downright weird reasons to put a smile on your face inside this little book of joy, including: When the person in the next lane lets you ahead of them in heavy traffic When you finally get back into your own bed after being away from home You check the calendar on a Friday and realize that Monday is a holiday In our overworked, overstressed day to day life, it’s difficult to find time to relax and enjoy the simple, little things in life. These simple little things that make us smile keep us going throughout the day and motivate us to carry on when things may seem difficult. With this book, you won’t have to look far to find these simple pleasures. So put down the Xanx and grab yourself a copy of 1,047 Reasons to Smile.

1-2-3 Magic: Effective Discipline for Children 2-12

by Thomas W. Phelan

This revised edition of the award-winning 1-2-3 Magic program addresses the difficult task of child discipline with humour, keen insight, and proven experience. The technique offers a foolproof method of disciplining children ages two through 12 without arguing, yelling, or spanking. By means of three easy-to-follow steps, parents learn to manage troublesome behaviour, encourage good behaviour, and strengthen the parent-child relationship -- avoiding the "Talk-Persuade-Argue-Yell-Hit" syndrome which frustrates so many parents. Ten strategies for building a child's self-esteem and the six types of testing and manipulation a parent can expect from the child are discussed, as well as tips on how to prevent homework arguments, make mealtimes more enjoyable, conduct effective family meetings, and encourage children to start doing their household chores. New advice about kids and technology and new illustrations bring this essential parenting companion completely up-to-date.

10 ½ Things No Commencement Speaker Has Ever Said

by Peter Steiner Charles Wheelan

"A book filled with so much wisdom that I have no choice but to recommend it."--Craig Wilson, USA Today The antidote to those cotton-candy platitudes that are all too familiar to anyone who's ever worn a mortarboard, Wheelan's 101 head-turning aphorisms--backed up by a PhD in public policy and extensive social science research--set the record straight. Readers everywhere agreed, turning a Dartmouth Class Day speech that had gone viral into a best-selling book. Whether praising the time "wasted" in fraternity basements; mentioning that, frankly, the worst days of your life still lie ahead; or simply asking that graduates avoid wreaking the kind of havoc that others before them have, Wheelan softens his candid conclusions with good-natured charm and tales of unconventional success. With cartoons sprinkled throughout to keep things light, this volume makes a perfect gift for graduates of all ages.

10-10-10

by Suzy Welch

A transformative new approach to decision making, 10-10-10 is a tool for reclaiming your life at home, in love, and at work. The process is clear, straightforward, and transparent. In fact, when you're facing a dilemma, all it takes to begin are three questions: What are the consequences of my decision in 10 minutes? In 10 months? And in 10 years?

10 Bad Choices That Ruin Black Women's Lives

by Grace Cornish

In 10 Bad Choices That Ruin Black Women's Lives, relationship expert Dr. Grace Cornish writes a lively, practical, provocative guide for black women everywhere who want to shed the duds and find the studs who will treat them with respect.According to Dr. Cornish, six out of every ten black women are either in bad relationships, share a man, or are celibate. The problem is not the women themselves but the bad choices they keep making. In her frank and refreshing new book, Dr. Cornish speaks to unique aspects of the African American female psyche by targeting ten of the most common and foolish choices black women make in their lives regarding men, and how they can correct these problems, including:Sisters Dissin' SistersNo Money, No HoneyExchanging "Sexual Dealings" for Loving FeelingsLoving the "Married Bachelor" Emotional Dependency Plus Unplanned Pregnancy. . . and much more.Relying on case studies, interviews, and letters she has received, Dr. Cornish gets to the heart of the matter by illuminating why black women, no matter how smart, savvy, and successful, continue to lose at the dating game, and how they can face, erase, and replace the problems that have kept them from finding true love.Why are so many black women alone or in bad relationships?Why do sisters unconsciously use weight, fear, finance, status, skin color, and other barriers to keep themselves from getting the love they want?Why do black women think that there are no eligible black men left--that the good ones are married, dead, or not yet born, and the rest are gay, bisexual, or interested only in white women?From the Hardcover edition.

The 10 Best Anxiety Busters: Simple Strategies to Take Control of Your Worry

by Margaret Wehrenberg

Ready-to-use strategies to tame even your most anxiety-inducing moments. Suffer from a fear of flying? Break out in a sweat during presentations? Experience a sudden panic attack when in a confined space, like an elevator? Whether you're struggling with mild anxiety or battling more severe phobia or panic, these are common experiences that affect millions of people. So what are the perennially anxious to do? In ten simple techniques, this pocket-sized, anxiety-busting guide boils down the most effective remedies for worry and anxiety, whether chronic or in the moment. From breathing exercises and relaxation practices to thought-stopping techniques, worry "containment," effective self-talk, and strategies that put an end to catastrophizing once and for all, it's your go-to guide when anxiety levels begin to boil. Throw it in your carry-on, stow it in your briefcase, or keep it in your desk when you need a quick reminder of some easy techniques that can turn your anxiety from overpowering to manageable in no time.

The 10 Best-Ever Anxiety Management Techniques: Understanding How Your Brain Makes You Anxious and What You Can Do to Change It

by Margaret Wehrenberg

A strategy-filled handbook to understand, manage, and conquer your own stress. Anxiety disorders-grouped into three main categories: panic, generalized anxiety, and social anxiety-are among the most common and pervasive mental health complaints. From the subtlest effect of sweaty palms during a work presentation to the more severe symptom of reclusion, anxiety casts a wide net. Medication, once considered the treatment of choice, is losing favor as more and more sufferers complain of unpleasant side effects and its temporary, quick-fix nature. Now, thanks to a flood of fresh neurobiology research and insights into the anatomy of the anxious brain, effective, practical strategies have emerged allowing us to manage day-to-day anxiety on our own. Addressing physical, emotional, and behavioral symptoms, Margaret Wehrenberg, a leading mental health clinician, draws on basic brain science to highlight the top ten anxiety-defeating tips. Everything from breathing techniques and mindful awareness to cognitive control and self-talk are included-all guaranteed to evict your anxious thoughts.

The 10 Best-Ever Depression Management Techniques: Understanding How Your Brain Makes You Depressed and What You Can Do to Change It

by Margaret Wehrenberg

A strategy-filled handbook to understand, manage, and conquer your depression, modeled after its best-selling counterpart on anxiety. Why is depression one of the most pervasive of all mental health complaints? What makes the lethargy, mental rumination, loss of concentration, unassuageable negativity, and feelings of inadequacy so stubbornly resistant to treatment and so hard to shake off? What can you do to alleviate your symptoms and move in the direction of full recovery? In order to answer these questions, Margaret Wehrenberg explains, you must first understand your brain. Drawing on cutting-edge neuroscience research presented in a reader-friendly way, Wehrenberg skillfully describes what happens in the brain of a depression sufferer and what specific techniques can be used to alter brain activity and control its range of disabling symptoms. Containing practical, take-charge tips from a seasoned clinician, this book presents the ten most effective strategies for moving from lethargy into action, taking charge of your brain, and breaking free from depression to find hope and happiness.

The 10 Best QuestionsTM for Recovering from a Heart Attack

by Dede Bonner

A good mind knows the right answers, but a great mind knows the right questions. And never are the Best Questions more important than after the life-altering event of surviving a heart attack or being diagnosed with heart disease. Drawing on cutting-edge research and advice from internationally prominent cardiologists, the president of the American Heart Association, award-winning personal trainers and nutritionists, and experts in healthy lifestyles, smoking cessation, alcohol abuse, stress management, spirituality, relationships, sex, and financial planning, The 10 Best QuestionsTM for Recovering from a Heart Attack is a holistic guide you'll take with you into your doctor's office and keep close to you through every step of your treatment and recovery.

10 Career Essentials

by Donna Dunning

Focusing on day-to-day behaviors, as well as practical tips and strategies, author Donna Dunning shows readers how to make the most of the 80,000 hours the average person spends at work. Dunning provides key self-assessment tools and tips, allowing each individual to improve and implement their career strategy based on their personality type.

10 Choices

by James Macdonald

Many people see their lives playing out like a movie they cannot control. They have come to feel like spectators watching a story unfold, unable to stop the stampeding consequences. They feel the die is cast, and nothing they do can alter the outcome. James MacDonald believes that is a lie. In 10 Choices he says, while people are where they are in life because of the choices they've made, they don't have to stay there. This book is about getting beyond self-help and blame shifting and changing at the deepest and most profound level...the will. A person's will is what he uses to choose and act. This book helps readers to discover the heights to which their wills, truly surrendered to God, can actually soar and the "10 choices" that can take them there. This impactful book will prompt readers to make 10 Choices that are sure to change their lives forever.

10 Choices

by James Macdonald

Many people see their lives playing out like a movie they cannot control. They have come to feel like spectators watching a story unfold, unable to stop the stampeding consequences. They feel the die is cast, and nothing they do can alter the outcome. James MacDonald believes that is a lie. In 10 Choices he says, while people are where they are in life because of the choices they've made, they don't have to stay there. This book is about getting beyond self-help and blame shifting and changing at the deepest and most profound level...the will.A person's will is what he uses to choose and act. This book helps readers to discover the heights to which their wills, truly surrendered to God, can actually soar and the "10 choices" that can take them there. This impactful book will prompt readers to make 10 Choices that are sure to change their lives forever.

The 10 Commandments of Common Sense

by Hal Urban

The author of Life's Greatest Lessons presents ten principles of practical wisdom to live by, drawn from readings of both the Old and New Testaments for people of all beliefs. Readers love Hal Urban's books for their common sense, their wisdom, and their inspirational affirmation of timeless values. With The 10 Commandments of Common Sense, he continues to build on his central theme -- that there's a direct relationship between good character and the quality of life. He also shows how the teachings of Scripture and the genuine practice of faith can be integral parts of a fulfilling existence. Urban draws on his own lifelong spiritual search -- which has included Protestant churches, the Catholic church, some Eastern philosophies, and human potential psychology -- to produce an ecumenical and nondogmatic examination of the Scriptures, finding in them clear and simple guidance for increasing both purpose and joy in our lives. Five of his principles are do's, as in "Keep a positive outlook on life" and "Bring out the best in other people." The other five are don't's, as in "Don't be seduced by popular culture" and "Don't judge other people." These ten commandments of timeless wisdom will inspire people of all faiths who are searching for more meaning and direction in their lives, no matter where it comes from.

10 Days to a Less Defiant Child, second edition: The Breakthrough Program for Overcoming Your Child's Difficult Behavior

by Ph. D. Jeffrey Bernstein

Occasional clashes between parents and children are not uncommon, but when defiant behavior--including tantrums, resistance to chores, and negativity--becomes chronic, it causes big problems within the family. In 10 Days to a Less Defiant Child,family and child psychologist Dr. Jeffrey Bernstein shares a groundbreaking ten-day program to help parents understand their child's behavior and regain control of their household.In this updated edition, parents will learn how to face new challenges, including defiance resulting from excessive technology use (even to the point of addiction) and the stress of modern family life. Dr. Bernstein explains what causes defiance in kids and why it's so destructive to the family, then offers parents a step-by-step guide on how to reduce conflict and end upsetting behaviors.

10 Days to a Sharper Memory

by Russell Roberts

From The Princeton Language Institute. In only 10 days, this self-help instructional book ensures that the reader will never forget a fact again. This book is part of a series designed to improve skills in such subjects as vocabulary, public speaking, & reading.

Showing 1 through 25 of 14,387 results

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.