Browse Results What Download Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results

Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek

by Andrew B. King

Poznaj sekrety tworzenia popularnych i dochodowych witryn internetowych! Jak poprawi? widoczno?? serwisu w wyszukiwarkach?Jak zoptymalizowa? p?atne kampanie reklamowe?Jak odnie?? sukces w Internecie?Celem optymalizacji witryny WWW jest przede wszystkim maksymalizacja przychodów z serwisu i podniesienie komfortu u?ytkowników. Aby ten cel osi?gn??, trzeba spe?ni? kilka podstawowych warunków. Po pierwsze nale?y zadba? o to, aby serwis mo?na by?o ?atwo odszuka? w sieci. Po drugie korzystanie z niego nie mo?e sprawia? trudno?ci, a po trzecie powinien on by? szybki, atrakcyjny i interaktywny. Krótko mówi?c, dobry serwis musi by? funkcjonalny i wydajny. Aby osi?gn?? sukces w sieci, nale?y zatem wybra? w?a?ciwe metody i przyj?? skuteczn? strategi? dzia?ania. Jakie to techniki i jak je stosowa?, dowiesz si? w?a?nie z tej ksi??ki.Ksi??ka "Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybko?ci, skuteczno?ci i wyszukiwarek" wska?e Ci mo?liwo?ci tworzenia i optymalizacji serwisu internetowego, pozwalaj?ce w znacznym stopniu ograniczy? inwestycje w marketing, a jednocze?nie zyska? wielu klientów. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak zoptymalizowa? serwis pod k?tem wyszukiwarek, na czym polega w?a?ciwy dobór s?ów kluczowych, jak zbudowa? architektur? CSS i tworzy? ciekawe rozwi?zania, opieraj?ce si? na Ajaksie. Ponadto nauczysz si? optymalizowa? kampanie reklamowe dzi?ki stosowaniu perswazyjnej tre?ci reklam. Po tej lekturze b?dziesz umia? stworzy? wydajny, funkcjonalny, a przy tym popularny i dobrze zarabiaj?cy serwis internetowy. Optymalizacja pozycji serwisu w wyszukiwarkachNarz?dzia do analizowania s?ów kluczowychNag?ówki przyci?gaj?ce uwag?Optymalizacja reklam p?atnych (PPC)Dobór grupy docelowej i kwalifikowanie odwiedzaj?cychWykorzystanie metryk do ustalenia bud?etuOptymalizacja wspó?czynnika konwersjivOptymalizacja stron WWWBudowanie architektury CSSTworzenie w?asnych rozwi?za?, opartych na AjaksieZaawansowana optymalizacja serwisów WWWMetryki optymalizacji wydajno?ciOptymalizuj serwis i dochody!

Website Optimization

by Andrew B. King

<p>Is your site easy to find, simple to navigate, and enticing enough to convert prospects into buyers? <em>Website Optimization</em> shows you how. It reveals a comprehensive set of techniques to improve your site's performance by boosting search engine visibility for more traffic, increasing conversion rates to maximize leads and profits, revving up site speed to retain users, and measuring your site's effectiveness (before and after these changes) with best-practice metrics and tools.</p>

Showing 1 through 2 of 2 results

Help

Select your download format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. For more details, visit the Formats page under the Getting Started tab.

See and hear words read aloud
  • DAISY Text - See words on the screen and hear words being read aloud with the text-to-speech voice installed on your reading tool. Navigate by page, chapter, section, and more. Can also be used in audio-only mode. Compatible with many reading tools, including Bookshare’s free reading tools.
  • DAISY Text with Images - Similar to DAISY Text with the addition of images within the Text. Your reading tool must support images.
  • Read Now with Bookshare Web Reader - Read and see images directly from your Internet browser without downloading! Text-to-speech voicing and word highlighting are available on Google Chrome (extension installation required). Other browsers can be used with limited features. Learn more
Listen to books with audio only
  • DAISY Audio - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate by page, chapter, section, and more. Must be used with a DAISY Audio compatible reading tool.
  • MP3 - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate using tracks. Can be used with any MP3 player.
Read in Braille
  • BRF (Braille Ready Format) - Read with any BRF compatible refreshable braille display; navigate using the search or find feature.
  • DAISY Text - Read with any DAISY 3.0 compatible refreshable braille display, navigate by page, chapter, section, and more.
  • Embossed Braille - Use Bookshare’s DAISY Text or BRF formats to generate embossed braille.