Browse Results

Showing 1 through 25 of 9,970 results

Ιδιότητα Συγγραφέα: Δημοσιεύοντας το Βιβλίο Σας Μόνοι Σας

by Owen Jones Christiana Tziortziou González

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους συγγραφείς που θέλουν να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους, είτε σε έντυπη, ή σε ηλεκτρονική μορφή, ή και στις δύο αυτές μορφές. Είναι κάτι το ικανοποιητικό για κάποιο άτομο να συλλάβει την ιδέα για ένα βιβλίο, να το γράψει και μετά να το δημοσιεύσει από μόνος του/μόνη της. Με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, αυτό ακριβώς θα μπορέσετε να κάνετε. Μάθετε τους τρόπους που μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας σε όλους τους μεγάλους διανομείς, όπως: Amazon, iBookstore, Barnes and Noble, Lulu, Nook, Kindle, Smashwords και XinXii.

1 2 3 Student Yearbook Guide

by Gary Lundgren Martha Akers Dr Gloria Eastman

Learn how creating a school yearbook teaches valuable life skills in business and creative arts.

The 10 Cent Chocolate Tub

by Mike Mcgann

10 Cent Chocolate Tub will take you back to the 1950's and 1960s when life was uncomplicated. There were three channels to watch on a black and white television set showing Sid Caesar, Bishop Fulton J. Sheen, Howdy Doody, Milton Berle, fifteen minutes of Nat King Cole, The Lone Ranger and The Toast of The Town. Radio stations were AM only and played Elvis Presley, Doo-Wop music, Frank Sinatra, Doris Day, Patti Page, Chubby Checker and The Four Seasons, long before The Beatles came to America. The small things in life were exciting to a city boy who grew up to be a broadcaster, a Vietnam veteran, a minor performer and a dad! Everyone has family stories, crazy relatives, funny incidents, memories of how good things were back then and dreams of how they should be. The 10 Cent Chocolate Tub gets it's name from a huge chocolate ice cream cone sold by Bard's Dairy in the 1950s in Pittsburgh at a time when a young boy, who wore rummage sale clothes and ate surplus cheese, was only allowed a nickel vanilla ice cream now and then. This is about the quest for life's finer things like ice cream anytime you want it, playing the radio loudly, crying at a sad movie, falling in love, heartbreaks, kissing your children goodnight and loving every minute of it.

The 10 Lenses: Your Guide to Living and Working in a Multicultural World (Capital Ideas for Business and Personal Development Ser.)

by Donald O. Clifton Mark A. Williams

In this ground-breaking new book, acclaimed diversity expert Mark Williams offers ten "eye-opening" lenses to help you, your organization, and everyone in it, understand how cultural diversity affects the way we live and work. There's the Assimilationist who believes that everyone should act like a true blue American, and the Culturalcentrist who believes that a person's race or ethnicity is central to their personal and public identity; the Meritrocratist who is sure that if you have the abilities and work hard enough you can make your dreams come true regardless of race or culture, and the Victim/Caregiver who believes that because of bias they will never succeed. Learn more about these lenses, as well as six other lenses that Mark Williams has developed to respond to cultural diversity.

10 Simple Secrets of the World's Greatest Business Communicators

by Carmine Gallo

Intended for salesmen and CEOs, this resource shares advice on generating passion, clarity, and authenticity during a business presentation. Examples drawn from interviews with famous leaders illustrate the importance of starting strong, keeping the speech short, being aware of body movement, and dressing well. Despite citing the findings of unnamed studies, no bibliography is provided. Annotation ©2005 Book News, Inc. , Portland, OR (booknews. com)

10 Simple Secrets of the World's Greatest Business Communicators (Ignite Reads)

by Carmine Gallo

Based on author Carmine Gallo's career as a Fortune 500 communications coach and Emmy Award-winning television journalist, 10 Simple Secrets of the World's Greatest Communicators has been updated and revised to show business people how to achieve their personal and professional goals by mastering the ten simple secrets used by the world's greatest business communicators. The book offers techniques and proven tips that explain how these successful communicators connect with audiences who demand passion, inspiration, preparation, clarity, brevity, command presence, and simplicity, all delivered in a visually compelling package.

100 Days of Hope and Fear: How Scotland's Referendum Was Lost And Won

by David Torrance

Was it simply a victory for fear over hope?How did the Better Together campaign come so close to losing it?How did the Yes campaign come so close to winning it?What can the people of Scotland – and other aspirant nations – learn from this seismic democratic event? Scotland’s independence referendum on 18 September 2014 was the most significant ballot in Scotland’s history. The 100 days up to 18 September was the official campaign period and the world’s media was watching. David Torrance was there throughout, in front of the cameras, on the radio, in the newspapers, at the debates and gatherings, privy to some of the behind-the-scenes manoeuvrings.A passionate federalist at heart, described disparagingly by the outgoing First Minister as ‘Tory-leaning’, Torrance made a valiant attempt to remain ‘professionally neutral’ throughout. His commentary and analysis as the campaign went through its many twists and turns was always insightful, if not always popular.

100 Headlines That Changed The World

by James Maloney

Newpapers are a form of instant history, capturing forever the awe and fascination that great historical events inspire. They are also an intriguing source to return to as they reveal the contemporary view of world-changing events, before it can be shaped by subsequent developments. While newspapers have been around for centuries, it was only when the Industrial Revolution encouraged mass production that newspapers with attention-grabbing banner headlines began to be commonplace. Now that newspapers seem to be in decline, we can look back at the period from the late 19th to early 21st century as the heyday of the newspaper, as well as a period in which the world changed beyond recognition.Journalist James Maloney details the stories behind the 100 most momentous headlines, including:Abraham Lincoln Assassinated in 1865.Jack the Ripper (1888).Boer War begins (11 Oct 1899). Russian Revolution (1917).Wall Street Crashes in 1929.Hitler Sweeps to Power' in 1933.Britain declares war with Germany 3 Sept 1939).Japan declares war on US/ Attack on Pearl Harbor (7 December 1941). Communist China founded by Mao Tse-tung (1 October 1949).Watson and Crick discover DNA structure (1953).Cuban missile crisis (1962). J.F. Kennedy Assassinated (22 Nov 1963).First man on the moon/Apollo 11 (21 July 1969).Scientists identify AIDS (1981). Chernobyl (April 26 1986).Mandela (age 75) freed from jail (1990). Death of Princess Diana (31 Aug 1997).911 terror attacks (2001).Saddam Hussein's capture (13 Dec 2003).Bin Laden Shot Dead. in 2011.Death of Steve Jobs/Apple (5 October 2011).

100 Things Every Writer Needs to Know

by Scott Edelstein

Writer, editor, and literary agent Scott Edelstein has done it all--and now this industry insider brings his valuable secrets to both beginning and established writers. Covering everything from building writing skills to dealing with editors to starting a writing business, this all-important guide will get you started and point you in the right direction. With matter-of-fact advice and encouragement from an expert, you'll get the information, inspiration, and guidance you need to write your best and begin a successful writing career.

100 Ways to Overcome Shyness

by Marlena Hunter Barton Goldsmith

100 Ways to Overcome Shyness is a powerful collection of useful information, case studies, and exercises on how to manage your shyness so you can communicate with people you don't know very well (or at all) in a wide range of personal and professional settings and circumstances. Easy-to-use conversation starters are interspersed with lists and exercises throughout the book. There are also chapters on getting out of awkward conversations graciously, plus valuable tips and insights on how to deal with shyness for those with social anxiety or those who are on the Autism spectrum. Each chapter also contains talking points to give you springboards for discussion. 100 Ways to Overcome Shyness will show you how to: Feel more comfortable at parties, meetings, and group gatheringsNavigate your way through awkward situationsDeal positively with the fear of rejectionCommunicate more effectively at work and in your daily lifeHandle arguments and other emotional situationsDeal effectively with difficult people If you feel your shyness has held you back and prevented you from living fully, 100 Ways to Overcome Shyness will give you the tools you need to change your life, once and for all.

100 Words Almost Everyone Mispronounces

by American Heritage Dictionary Editors

This latest installment in the bestselling 100 Word series settles the score on 100 controversies and misconceptions about words with difficult or slippery pronunciations.

1001 Business Letters for All Occasions: From Interoffice Memos and Employee Evaluations to Company Policies and Business Invitations - Templates for Every Situation

by Corey Sandler Janice Keefe

We live in a world of instant and constant communication, yet business still demands that we choose our words carefully and express ourselves clearly. Whether you're sending a quick IM or a formal proposal, 1001 Business Letters for All Occasions ensures that you'll convey your message effectively.Inside you'll find proven templates and model letters for every type of business situation--and text format--including:Sales pitches that land the accountPress releases to guarantee you media coverageCustomer service letters that build customer trust and loyaltyCollection requests to ensure prompt paymentInternal corporate memos to update employees on important changesEmail, text messaging, and instant messaging protocols that save time and resources Whether communicating with internal staff or corresponding with customers and clients, it's never been easier to write the perfect business letter.

101 Great Answers to the Toughest Interview Questions

by Ron Fry

Updated for today’s job market, the classic interview prep guide helps you say the right words and get the job you want. No matter how good you look, how much research you’ve done, or how perfectly your qualifications match the job description, if you’re not prepared with great answers to the toughest interview questions, you won’t get the job. 101 Great Answers to the Toughest Interview Questions is a manual that will help you home in on exactly what the interviewer is trying to learn . . . with each and every question he or she asks. If you’ve never done well on interviews, never even been on a job interview, or just want to make sure a lousy interview doesn’t cost you a job you really want, Ron Fry will help you get that job—as he has helped millions of people nationwide and throughout the world. This twenty-fifth anniversary edition of 101 Great Answers to the Toughest Interview Questions is thoroughly updated to reflect the realities of today’s job market. Whatever your age and experience, whether you are seeking your very first job or finally breaking into the executive office, this is the one book you need to get that job.

101 Great Answers to the Toughest Interview Questions (25th Anniversary Edition)

by Ron Fry

<p>No matter how good you look, how much research you've done, or how perfectly your qualifications match the job description, if you're not prepared with great answers to the toughest interview questions, you won't get the job. <p><i>101 Great Answers to the Toughest Interview Questions</i> is a manual that will help you home in on exactly what the interviewer is trying to learn…with each and every question he or she asks. If you've never done well on interviews, never even been on a job interview, or just want to make sure a lousy interview doesn't cost you a job you really want, Ron Fry will help you get that job--as he has helped literally millions of people nationwide and throughout the world. <p>This brand-new 25th Anniversary Edition of <i>101 Great Answers to the Toughest Interview Questions</i> is thoroughly updated to reflect the realities of today's job market. Whatever your age and experience, whether you are seeking your very first job or finally breaking into the executive office, this is the one book you need to get that job.</p>

101 Great Résumés

by Ron Fry

In 101 Great Résumés, you will find the résumé format that will work wonders for you, one that can showcase your unique background, situation and career goals and help you land your dream job. It features résumés tailored to the individual situations, challenges, and aspirations of today's job seekers.

101 Great Résumés: Winning Resumes For Any Situation, Any Job, Any Career

by Ron Fry

Start your job search right with the perfect résumé to showcase your experience and land your dream job. In 101 Great Résumés, you will find the résumé format that will work wonders for you, one that can showcase your unique background, situation, and career goals and help you land your dream job. It features résumés tailored to the individual situations, challenges, and aspirations of today’s job seekers.

101 Smart Questions to Ask on Your Interview (Fourth Edition)

by Ron Fry

<p><i>101 Smart Questions to Ask on Your Interview<i> is for every job candidate who thinks the question "Do you have any questions for me?" marks the end of an interview. In Fry's view, it marks the beginning of the last and perhaps most important interview phase, one that's so important that failing to properly prepare for it can undo all the rest of your hard work, including providing great answers to tough questions. <p>Fry shows you how to take charge of the interview process, presenting yourself as the self-managing, versatile, and confident candidate most employers are seeking. He demonstrates how to use the interview process to sell the company on you while obtaining the information necessary to make sure you are sold on them. <p>From what to ask, when to ask it, and the kinds of answers to expect, <i>101 Smart Questions to Ask on Your Interview</i> gives every candidate, from first-timers to seasoned pros, the practical information and advice they need to ace the entire interview…and get their dream job.</p>

101 Ways to Captivate a Business Audience

by Sue Gaulke

Captivating a business audience doesn't come naturally to most business speakers. But they can learn to do it and have fun -- with minimum stress and plenty of charisma. This handy little book shares the author's highly successful "sizzle-steak" method. It features 101 audience-tested anecdotes, experiences, quotes, and insights designed to help every speaker "turn up the creative heat." Readers will learn how they can: * customize their message to the audience * generate ideas fast * organize material for maximum retention * control nervousness * add sizzle every six minutes * look, feel, and act like a million dollars * energize their voices * create exciting visual aids * "bulletproof" their presentations

102 Ways to Earn Money Writing 1,500 Words or Less: The Ultimate Freelancer's Guide

by I. J. Schecter

Can you make a living writing? Absolutely! 102 Ways to Earn Money Writing 1,500 Words or Lessshows you the wide array of freelance opportunities available#150;and gives you everything you need to know to reap the benefits of a bustling writing career. Award-winning freelancer and highly sought communications consultant I. J. Schecter delivers ideas for finding freelance work in traditional markets like magazines and newspapers, as well as in unique markets, including: fast-food tray liner copy person-to-person correspondence (including love letters!) resumes menus and many others! Every suggestion is backed by a real-life experience from Schecter and other freelancing experts. Plus, each of the 102 ways has a "Get This Gig" section that tells you where to start, who to contact, and what to charge so you can immediately apply what you learn. 102 Ways to Earn Money Writing 1,500 Words or Lessgives you the knowledge, confidence, and inspiration to recognize and make the most of today's freelance possibilities.

The 11 Laws of Likability: Relationship Networking. . . Because People Do Business with People They Like

by Michelle Tillis Lederman

We all know that networking is important, and that forming relationships with others is a vital part of success. But sometimes it seems like networking removes all emotions from the equation and focuses only on immediate goals. . . whereas the kind of relationships that have true staying power, give us joy, and support us in the long run are founded on simply liking each other. This book, featuring activities, self-assessment quizzes, and real-life anecdotes from professional and social settings, shows readers how to identify what's likable in themselves and create honest, authentic interactions that become "wins" for all parties involved. Readers will discover how to: * Start conversations and keep them going with ease * Convert acquaintances into friends * Uncover people's preferences and tweak their own personal style to enable engaging, reciprocal interactions * Create follow-up and stay in others' minds long after the initial meeting The worst thing we can do when trying to establish a personal bondwith someone is to come across as manipulative or self-serving. Authentic connections go much deeper - and feel much easier - than trying to hit self-imposed business card collection quotas. This book presents a new paradigm that shows how even the most networking-averse can network. . . and like it.

The 11 Myths of Media Violence

by Dr W. James Potter

The 11 Myths of Media Violence clearly explains why media violence has not only been allowed but encouraged to escalate. Esteemed author W. James Potter challenges many of our assumptions about the relationship between media and violence. He argues that these assumptions are the primary barriers preventing us from confronting the issue of violence in films, TV, and video games. Students and scholars of Mass Media, Communications, Film, and Sociology will find The 11 Myths of Media Violence inspires passionate discussion and innovative research. Consumer activists, teachers, and families will find it an essential resource and invaluable step toward finding solutions to this critical social issue.

Las 12 leyes de la negociación: O eres estratega o eres un ingenuo

by Alfred Font Barrot

Ser estratega no es lo opuesto a ser sincero, ni a ser honesto o decente. Ser estratega es lo opuesto a ser ingenuo. Las buenas intenciones también deben ser administradas con inteligencia. La negociación es una herramienta consustancial al ser humano, en la política, en el trabajo y en las relaciones personales. Y saber negociar no consiste en ser una persona dura o avasalladora, ni en controlar emocionalmente una situación. Basta con emplear planteamientos estratégicos constructivos. Este libro desvela la esencia común de todo tipo de negociación y establece unos principios universales y prácticos, que se ilustran con sucesos y situaciones reales extraídos de la historia, de la literatura y del mundo de la empresa. Negociar con éxito no resulta una tarea difícil. Es cuestión de practicar aplicando las 12 leyes que invariablemente determinan toda negociación, y que parten del principio de que ser inteligente es mejor que seragresivo. Estas leyes constituyen una valiosa fuente de inspiración cuando Alfred Font expone de manera brillante los casos en que fueron aplicadas bien, o ilustra aquellos en que no las tuvieron en cuenta, y sus consecuencias.

13 Fatal Errors Managers Make: And How You Can Avoid Them

by W. Steven Brown

Are you guilty of... Being a buddy, not a boss? Never admitting that you are accountable? Managing different people in the same way? Failing to set common business goals? Trying to control your people instead of influencing their thinking with enthusiasm? These are just a few of the 13 fatal errors managers make. Errors that waste valuable time, money, and talent. This book will show you how to recognize problems—and avoid them—before they happen. Author Steven Brown, a nationally recognized professional trainer and consultant, provides the essential guide for effective managers and shows you how to get the best from your workers, your company—and yourself.

132 Career Tips for Women

by Melody R Green

<p>If it's been a while since you looked for a new job the chances are the job market has changed while you've been employed. <p>To keep ahead of the rest it's wise to have the best tips for the process at your finger tips and <i>132 Career Tips for Women<i> e-book gives you these. <p>No matter if you are a first time job hunter, looking to change industry sectors, re-entering the workforce, consolidating your career or enhancing your direction <i>132 Career Tips for Women</i> has been written with you in mind. <p>The better you understand what motivates a boss when hiring staff, or know the tips that help you engage better with time poor recruiters, the easier your job process will be. This knowledge will build your self-confidence by allowing you to appreciate what you have to offer a prospective employer. <p>Filled with practical tips and strategies let <i>132 Career Tips</i> for Women help you make your next career move and see the difference.</p>

13th EAI International Conference on Body Area Networks (EAI/Springer Innovations in Communication and Computing)

by Matti Hämäläinen Chika Sugimoto Hamed Farhadi

The papers in this proceeding discuss current and future trends in wearable communications and personal health management through the use of wireless body area networks (WBAN). The authors posit new technologies that can provide trustworthy communications mechanisms from the user to medical health databases. The authors discuss not only on-body devices, but also technologies providing information in-body. Also discussed are dependable communications combined with accurate localization and behavior analysis, which will benefit WBAN technology and make the healthcare processes more effective. The papers were presented at the 13th EAI International Conference on Body Area Networks (BODYNETS 2018), Oulu, Finland, 02-03 October 2018.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 9,970 results