Browse Results

Showing 1 through 25 of 37,934 results

Ιδιότητα Συγγραφέα: Δημοσιεύοντας το Βιβλίο Σας Μόνοι Σας

by Owen Jones Christiana Tziortziou González

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους συγγραφείς που θέλουν να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους, είτε σε έντυπη, ή σε ηλεκτρονική μορφή, ή και στις δύο αυτές μορφές. Είναι κάτι το ικανοποιητικό για κάποιο άτομο να συλλάβει την ιδέα για ένα βιβλίο, να το γράψει και μετά να το δημοσιεύσει από μόνος του/μόνη της. Με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, αυτό ακριβώς θα μπορέσετε να κάνετε. Μάθετε τους τρόπους που μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας σε όλους τους μεγάλους διανομείς, όπως: Amazon, iBookstore, Barnes and Noble, Lulu, Nook, Kindle, Smashwords και XinXii.

1,000 Books to Read Before You Die: A Life-Changing List

by James Mustich

It’s time to talk books—and the conversation starts here. Encompassing fiction, poetry, science and science fiction, memoir, travel writing, biography, children’s books, history, and more, 1,000 Books to Read Before You Die moves across cultures and through time to present an eclectic collection of titles, each described with the special enthusiasm readers summon when recommending a book to a friend. The expected pillars are here, including Jane Austen and Toni Morrison, Virgil, Dante, Dickens and Tolstoy, Franz Kafka and Simone de Beauvoir—their works made fresh through the author’s animated essays. Established classics are joined by new and unexpected choices like Citizen and Friday Night Lights. A Visit from the Goon Squad and The Pillow Bookof Sei Shōnagon, The Day of the Jackal and The Man Who Mistook His Wife for a Hat. The result is a treasury of essential reading for expansive tastes. The book’s alphabetical listing by last name results in the serendipity of juxtaposition—Cormac McCarthy’s The Road next to Robert McCloskey’s Make Way for Ducklings, John le Carré next to Ursula K. Le Guin next to Harper Lee. Following each entry are rich endnotes that include publication dates and preferred editions, other books by the same author, related books to try, and listings of worthy adaptations, including movies and audiobooks. In total, more than six thousand titles by thirty-five hundred authors are recommended. A Miscellany of Special Lists at the end of the book offers the reader surprising entry points into the collection, such as “Books to Read in a Sitting,” including The Little Virtues by Natalia Ginzburg and The Third Man by Graham Greene, and “Offbeat Escapes,” including Freya Stark’s The Valleys of the Assassins and Felice Benuzzi’s No Picnic on Mount Kenya. For the truly dedicated reader, “A Long Climb, but What a View”—a perfect way to describe those mountainous texts we long to scale, such as Proust’s In Search of Lost Time and Shelby Foote’s The Civil War. An insightfully curated personal compendium that will inspire hours of browsing and a lifetime of reading, 1,000 Books to Read Before You Die celebrates the gorgeous mosaic that is our literary heritage.

1,000 Comic Books You Must Read

by Tony Isabella

Hero Worship!1000 Comic Books You Must Read is an unforgettable journey through 70 years of comic books. Arranged by decade, this book introduces you to 1000 of the best comic books ever published and the amazing writers and artists who created them.See Superman from his debut as a sarcastic champion of the people, thumbing his nose at authority, to his current standing as a respected citizen of the worldExperience the tragic moment when Peter Parker and a generation of Spider-Man fans learned that "with great power, there must also come great responsibility"Meet classic characters such as Archie and his Riverdale High friends, Uncle Scrooge McDuck, Little Lulu, Sgt. Rock, the kid cowboys of Boys' Ranch, and more.Enjoy gorgeous full-color photos of each comic book, as well as key details including the title, writer, artist, publisher, copyright information, and entertaining commentary.1000 Comic Books You Must Read is sure to entertain and inform with groundbreaking material about comics being published today as well as classics from the past.

1,001 Words and Phrases You Never Knew You Didn't Know: Hopperdozer, Hoecake, Ear Trumpet, Dort, and Other Nearly Forgotten Terms and Expressions

by W. R. Runyan

As times change so do the things we use and what we call them. W.R. Runyan has compiled a fascinating collection of words and phrases that, once common everywhere in America, are little known today. This book is a celebration of our linguistic past that will be a treat from word lovers everywhere. Do you know any of these: Snaffle, Steelie, Gully Washer, Cabriolet, Calk, Hardpan, Carbuncle, Pie Bird, Fid, or Hame? Did you know that a "Horse Apple" is actually an orange? Or that "Rolley Holley" is a marble game? With over one hundred illustrations, this is a book that will take you on a walk back in time and give you a chance to hear from generations past--in their own voice, with their own words.

The 1-Minute Writer: 396 Microprompts to Spark Creativity and Recharge Your Writing

by Leigh Medeiros

One minute of daily writing is better than twenty minutes every two weeks—let this fun and helpful handbook of quick, easy writing prompts show you why short bursts of writing are essential to flexing your creative muscles to create your best work!Are you a “would-be” writer? That is, someone who wants to write, but finds themselves too busy, too tired, or just uninspired. The 1-Minute Writer has the solution to all of those problems and shows you that you can start writing—and keep the creativity going—every day, no matter how little time you have. The 1-Minute Writer includes writing prompts you can complete while standing in line for coffee, riding the subway home after work, waiting for your kid at the dentist—and everywhere in between. Each prompt has four variations: a one-minute prompt, a five-minute prompt, a ten-minute prompt, and a twenty-minute prompt. You can choose prompts based on both the time you have available and the kind of writing you’d like to do. Watch the words pour out of you when you realize just how easy writing is when you tackle it in manageable chunks! There are a lot of writing books out there—maybe you’ve tried some before—but none quite like The 1-Minute Writer. Let these brief prompts encourage and empower you to become the writer you’ve always known you are!

10 Books Every Conservative Must Read: Plus Four Not to Miss and One Impostor

by Benjamin Wiker

Following up his 10 Books That Screwed Up the World, author Benjamin Wiker brings you 10 Books Every Conservative Must Read: Plus Four Not to Miss and One Impostor. Offering a guide to some of the most important literary works of our time, Wiker turns his discerning eye from the great texts that have done so much damage to Western Civilization to the great texts that could help rebuild it. 10 Books Every Conservative Must Read features a range of works from classics such as Democracy in America and The Federalist and Anti-Federalist Papers, to more "pop" classics like Sense and Sensibility and The Tempest. Through these works, Wiker reveals some of the most important lessons for our time as well as the true meaning of conservatism. Written with an educational purpose and witty tone, this is a must-read for conservatives, Republicans, and booklovers everywhere!

10 Books that Screwed Up the World: And 5 Others That Didn't Help

by Benjamin Wiker

You've heard of the "Great Books"?These are their evil opposites. From Machiavelli's The Prince to Karl Marx's The Communist Manifesto to Alfred Kinsey's Sexual Behavior in the Human Male, these "influential" books have led to war, genocide, totalitarian oppression, family breakdown, and disastrous social experiments. And yet these authors' bad ideas are still popular and pervasive--in fact, they might influence your own thinking without your realizing it. Here with the antidote is Professor Benjamin Wiker. In his scintillating new book, 10 Books That Screwed Up the World (And 5 Others That Didn't Help), he seizes each of these evil books by its malignant heart and exposes it to the light of day. In this witty, learned, and provocative exposé, you'll learn:* Why Machiavelli's The Prince was the inspiration for a long list of tyrannies (Stalin had it on his nightstand)* How Descartes' Discourse on Method "proved" God's existence only by making Him a creation of our own ego* How Hobbes' Leviathan led to the belief that we have a "right" to whatever we want* Why Marx and Engels's Communist Manifesto could win the award for the most malicious book ever written* How Darwin's The Descent of Man proves he intended "survival of the fittest" to be applied to human society* How Nietzsche's Beyond Good and Evil issued the call for a world ruled solely by the "will to power"* How Hitler's Mein Kampf was a kind of "spiritualized Darwinism" that accounts for his genocidal anti-Semitism* How the pansexual paradise described in Margaret Mead's Coming of Age in Samoa turned out to be a creation of her own sexual confusions and aspirations* Why Alfred Kinsey's Sexual Behavior in the Human Male was simply autobiography masquerading as scienceWitty, shocking, and instructive, 10 Books That Screwed Up the World offers a quick education on the worst ideas in human history--and how we can avoid them in the future.

10 Common Core Essentials: Selections from New and Classic Books for the English Language Arts Standards for Middle and High School

by Harper Academic

The excerpts featured in this free sampler come from some of our most popular nonfiction books for middle and high school classrooms—making them ideal choices to meet the new Common Core Standards for the English Language Arts. From the primary documents of The American Reader to The Boy Who Harnessed the Wind—the story of young man from an impoverished African village who built a windmill to bring life-changing electricity to his community—these books will take students across time periods and around the world. They'll grapple with complex ideas and meet people from the past and present who will inspire them. Along the way, your students will come to understand the components of critical thinking and good writing—and why they matter.

10 Languages You'll Need Most in the Classroom: A Guide to Communicating with English Language Learners and Their Families

by Garth Sundem Kristi Pikiewicz Jan Krieger

Break through language barriers and put ELL students at ease in your classroom!More than ever before, K-12 educators in today's classrooms teach students from diverse language backgrounds. This handy reference guide to the ten most common languages of students who do not speak English-Spanish, Russian, Vietnamese, Arabic, Tagalog, Haitian Creole, Navajo, Hmong, Cantonese, and Korean-offers practical guidance for communicating with ELL students and their families. With a chapter dedicated to each language, this book provides a wealth of resources to help you make meaningful connections with ELL students, including: Information about the traditions, religions, and celebrations of the family's country of origin Guides to common words and phrases in the student's native language Picture dictionaries that can be reproduced for use with students Sample parent letters that include both English and native language translations Basic reading tests in ten languagesLanguage can be an intimidating barrier to many students and teachers alike. Don't let it stand in the way of success. Help ensure that English Language Learners successfully transition into the school community and participate fully in the classroom learning environment!

10 Steps to Creating Memorable Characters: Forms, Checklists & Exercises

by Sue Viders Lucynda Storey Cher Gorman Becky Martinez

Have you ever received a rejection letter stating your characters were one-dimensional? Did the editor simply jot a note at the top of your manuscript declaring your characters to be light, slight, and trite? Are you ready to breathe life into your characters and make them so authentic they leap from the page? If so, 10 Steps to Creating Memorable Characters is the book you need. Follow the 10-step process and you will learn to create multi-layered, realistic characters through the use of worksheets, instructive narrative, exercises, and examples. By the end of this informative, helpful book you will be ready to put your newly created and unforgettable characters into a novel.

10 Years of the Caine Prize for African Writing

by The Caine Prize for African Writing

Celebrating ten years of the leading literary prize for African fiction (dubbed "The African Booker"), 10 Years of the Caine Prize brings together the ten winning stories along with a story each from the four African winners of the Booker Prize: Chinua Achebe, J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, and Ben Okri. <p><p> The ten winners: <p> Leila Aboulela for The Museum <p> Helon Habila for Love Poems <p> Binyavanga Wainaina for Discovering Home <p> Yvonne Adhiambo Owuor for Weight of Whispers <p> Brian Chikwava for Seventh Street Alchemy <p> S.A. Afolabi for Monday Morning <p> Mary Watson for Jungfrau <p> Monica Arac de Nyeko for Jambula Tree <p> Henrietta Rose-Innes for Poison <p> E.C. Osondu for Waiting

100 American Crime Writers

by Steven Powell

100 American Crime Writers features discussion and analysis of the lives of crime writers and their key works, examining the developments in American crime writing from the Golden Age to hardboiled detective fiction. This study is essential to scholars and an ideal introduction to crime fiction for anyone who enjoys this fascinating genre.

The 100 Best Romance Novels: From Pride and Prejudice to Twilight, Books to Fall in Love - and Lust - With

by Jennifer Lawler

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and PrejudiceThe taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh.Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time.Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks.From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

The 100 Best Romance Novels

by Jennifer Lawler

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and Prejudice The taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh. Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time. Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks. From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

The 100 Best Romance Novels

by Jennifer Lawler Editors of Crimson Romance

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and Prejudice The taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh. Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time. Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks. From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

100 Headlines That Changed The World

by James Maloney

Newpapers are a form of instant history, capturing forever the awe and fascination that great historical events inspire. They are also an intriguing source to return to as they reveal the contemporary view of world-changing events, before it can be shaped by subsequent developments. While newspapers have been around for centuries, it was only when the Industrial Revolution encouraged mass production that newspapers with attention-grabbing banner headlines began to be commonplace. Now that newspapers seem to be in decline, we can look back at the period from the late 19th to early 21st century as the heyday of the newspaper, as well as a period in which the world changed beyond recognition.Journalist James Maloney details the stories behind the 100 most momentous headlines, including:Abraham Lincoln Assassinated in 1865.Jack the Ripper (1888).Boer War begins (11 Oct 1899). Russian Revolution (1917).Wall Street Crashes in 1929.Hitler Sweeps to Power' in 1933.Britain declares war with Germany 3 Sept 1939).Japan declares war on US/ Attack on Pearl Harbor (7 December 1941). Communist China founded by Mao Tse-tung (1 October 1949).Watson and Crick discover DNA structure (1953).Cuban missile crisis (1962). J.F. Kennedy Assassinated (22 Nov 1963).First man on the moon/Apollo 11 (21 July 1969).Scientists identify AIDS (1981). Chernobyl (April 26 1986).Mandela (age 75) freed from jail (1990). Death of Princess Diana (31 Aug 1997).911 terror attacks (2001).Saddam Hussein's capture (13 Dec 2003).Bin Laden Shot Dead. in 2011.Death of Steve Jobs/Apple (5 October 2011).

100 Hieroglyphs: Think Like an Egyptian

by Barry Kemp

&“Written by the greatest living Egyptologist, this wonderful, fun, and short book will take you inside the heads of the ancient Egyptians.&”—Sarah Parcak, National Geographic Egyptian culture is divided from us by several millennia, a lost people and a dead language. We can discover much about this fascinating civilization from its physical remains, but perhaps the greatest insights into the Egyptian mind come from Egyptian hieroglyphs. They reveal the priorities, concerns and beliefs of the Egyptians—a whole worldview. Unlike the Western alphabet, which is an arbitrary set of symbols not anchored in reality, each Egyptian hieroglyph denotes a concept central to Egyptian thinking. The language and its written form are intimately bound up with the imaginative world of the Egyptians. Here, Barry Kemp presents 100 of the Egyptian hieroglyphs to provide access to this unique culture. Kemp takes us on a journey through the Egyptian mind, revealing not only aspects of day-to-day life in Ancient Egypt, but gradually building a picture of the historical and mythological references that were the cornerstones of Egyptian thought. This fascinating book helps us get inside a long-vanished world. &“A capsule key to the ancient Egyptian mind.&”—Dr. Norman Hammond, The Times &“Kemp uses 100 hieroglyphs as a springboard for discussion of a range of topics . . . This clever premise works well . . . [an] enjoyable and informative volume.&”—Times Higher Education Supplement &“This is most certainly a book that will challenge and reward.&”—New World

100% Information Literacy Success

by Quantum Integrations Staff Amy Solomon Terry Taylor Gwenn Wilson

100% INFORMATION LITERACY SUCCESS, a text in the 100% Success Series, teaches students and professionals to develop crucial information skills to succeed in today's academic and professional environments. The second edition of 100% INFORMATION LITERACY SUCCESS is designed to actively help students to develop skills beyond the classroom, focusing on those skills necessary for twenty-first-century learners and workers. Using hands-on learning activities and real-world applications, the text teaches readers how to determine the nature and extent of information needed to solve a problem, how to access the information effectively, how to evaluate the information found, how to use the information for a specific purpose, and how to effectively and legally communicate the information.

100 Sexiest Women in Comics

by Brent Frankenhoff

Va-Va-Voom! For decades, fans have known the secret identities and powers of the beautiful women found in the comic book universe. Now you can savor the visual delights of the 100 Sexiest Women of Comics. From Aspen and Catwoman to Sue Storm and Zatanna, we rank 'em-and tell you a bit about their comics careers in this eye-popping and revealing book. Face it, tiger-you just hit the jackpot!

100 Successful College Application Essays: Third Edition

by The Harvard Independent

The Largest Collection of Successful College Application Essays Available in One Volume These are the essays that helped their authors gain admission to Harvard, Yale, Brown, Columbia, Wellesley, Pomona, and other outstanding schools—followed by invaluable comments by experts in admissions, placement, and college counseling at some of the best learning institutions around the country. This helpful guide includes: 100 complete essays with professional commentary Examples of essays on common topics (family background, athletics, work experience), as well as the more offbeat Essays on the immigrant experience by foreign-born students A section of drawing and cartoon essays Insider advice from a Princeton Dean of Admission And more Compiled by members of The Harvard Independent, the weekly newsmagazine of Harvard University, this revised and updated edition is an invaluable resource for students who want to write the best possible essay—and improve their chances of admission to the best possible school.

100 Successful College Application Essays (Second Edition)

by Harvard Independent

The largest collection of successful college application essays available in one volume. These are the essays that helped their authors gain admission to Harvard, Yale, Brown, Columbia, Wellesley, Colby, and other outstanding schools—followed by invaluable comments by experts in admissions, placement, and college counseling at some of the best learning institutions around the country. This helpful guide includes: 100 complete essays with professional commentary Examples of essays on common topics (family background, athletics, work experience), as well as the more offbeat Essays on the immigrant experience by foreign-born students A section of drawing and cartoon essays Insider advice from a Princeton dean of admissions A “What Not to Do” chapter from a top college counselor And more Compiled by members from The Harvard Independent, the weekly newsmagazine of Harvard University, this is an invaluable resource for students who want to write the best possible essay—and improve their chances of admission to the best possible school.

100 Things Every Writer Needs to Know

by Scott Edelstein

Writer, editor, and literary agent Scott Edelstein has done it all--and now this industry insider brings his valuable secrets to both beginning and established writers. Covering everything from building writing skills to dealing with editors to starting a writing business, this all-important guide will get you started and point you in the right direction. With matter-of-fact advice and encouragement from an expert, you'll get the information, inspiration, and guidance you need to write your best and begin a successful writing career.

100 Tips to Avoid Mistakes in Academic Writing and Presenting (English for Academic Research)

by Adrian Wallwork Anna Southern

This book contains one hundred typical mistakes relating to papers, proposals, oral presentations, and correspondence with editors (e.g. journal submissions), reviewers (rebuttal letters), and editing agencies.The book is primarily intended for non-native English speaking researchers. However, it is also useful for editing agencies in order to help new or inexperienced editors spot the kinds of mistakes they need to correct in order to ensure their clients successfully have their papers published. Each section of a paper is covered separately: titles and abstracts; introduction and literature review; methods, results and tables; discussion and conclusions.Teachers of English for Academic Purposes (EAP) will learn which areas of writing and grammar to focus on including readability, word order, sentence length, paragraphing, ambiguity and punctuation. The last section in the book highlights the key areas where presenters make the most mistakes in terms of the use of English.Other books in this series: English for Writing Research Papers English for Presentations at International Conferences English for Academic Research: Grammar, Usage and Style English for Academic Correspondence English for Academic CVs, Resumes, and Online Profiles English for Academic Research: Writing Exercises English for Academic Research: Grammar Exercises English for Academic Research: Vocabulary Exercises English for Academic Research: A Guide for Teachers

100 Ways to Improve Your Writing

by Gary Provost

This is the one guide that anyone who writes--whether student, business person, or professional writer--should put on the desk beside pencil, pen, typewriter, or word processor. Filled with professional tips and a wealth of instructive examples, this valuable, easy-to-use handbook can help you solve any and all writing problems. <P><P> Advisory: Bookshare has learned that this book offers only partial accessibility. We have kept it in the collection because it is useful for some of our members. To explore further access options with us, please contact us through the Book Quality link on the right sidebar. Benetech is actively working on projects to improve accessibility issues such as these.

100 Ways to Improve Your Writing (Updated): Proven Professional Techniques for Writing with Style and Power

by Gary Provost

The classic text on writing well, now refreshed and updated.This is the one guide that anyone who writes—whether student, businessperson, or professional writer—should keep on his or her desk. Filled with professional tips and a wealth of instructive examples, 100 Ways to Improve Your Writing can help solve any writing problem. In this compact, easy-to-use volume you'll find the eternal building blocks of good writing—from grammar and punctuation to topic sentences—as well as advice on challenges such as writer's block and creating a strong title. It is a must-have resource—perfect for reading cover to cover, or just for keeping on hand for instant reference—now updated and refreshed for the first time.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 37,934 results