Browse Results

Showing 1 through 25 of 45,964 results

Ιδιότητα Συγγραφέα: Δημοσιεύοντας το Βιβλίο Σας Μόνοι Σας

by Owen Jones Christiana Tziortziou González

Αυτό το βιβλίο προορίζεται για τους συγγραφείς που θέλουν να δημοσιεύσουν τα βιβλία τους, είτε σε έντυπη, ή σε ηλεκτρονική μορφή, ή και στις δύο αυτές μορφές. Είναι κάτι το ικανοποιητικό για κάποιο άτομο να συλλάβει την ιδέα για ένα βιβλίο, να το γράψει και μετά να το δημοσιεύσει από μόνος του/μόνη της. Με τη βοήθεια αυτού του βιβλίου, αυτό ακριβώς θα μπορέσετε να κάνετε. Μάθετε τους τρόπους που μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας σε όλους τους μεγάλους διανομείς, όπως: Amazon, iBookstore, Barnes and Noble, Lulu, Nook, Kindle, Smashwords και XinXii.

नारीवादी कैसे बनें: अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष हेतु महिलाओं की मार्गदर्शिका

by लॉरेन एलेक्सा

पुस्तक के बारे में – -क्या आप कभी अपने लिंग की वजह से हिंसा,घृणा,उत्पीड़न या पीड़ा के शिकार हुए हैं ? -नारीवादी होने या नारीवादी आदर्शों पर चलने का मतलब है उन चीजों के बारे में संघर्ष करना जो मायने रखती हैं । -यदि आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के बारे में और जानना चाहते हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष में सहायता करना चाहते हैं तो यह मार्गदर्शिका आपके लिए है । -जानिये कि एक नारीवादी कैसे बनें -जानिये कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कैसे करें -जानिये कि समानता और समान वेतन के लिए संघर्ष कैसे करें -और भी बहुत कुछ जानिये कि जहां आपकी बहुत अधिक ज़रुरत है वहां मनुष्यता की सहायता कर आप इतिहास में सही पक्ष के साथ किस तरह खड़े हो सकते हैं।   अस्वीकृति इस पुस्तक की विषयवस्तु की सटीकता, पूर्णता और औचित्य के बारे में यह लेखक और, या अधिकारों के स्�

社会视角 Social Perspective: An Intermediate-Advanced Chinese Course: Volume I

by Esther Tyldesley Yi Ning Wei Shao Zhengrong Yang

社会视角 Social Perspective is a course set over one academic year for intermediate learners of Chinese. In two volumes, it focuses on developing learners’ language competency to a high advanced plus/advanced level (ACTFL/CEFR B2-C1) through exploring social issues in contemporary China. The textbook draws upon the discussion of a wide range of current social issues in China to provide students with a real-life background to increase their debating and written skills. Volume I explores five topics: gender equality, e-commerce, Internet culture, food and health, and environmental protection. The textbook is written in fluent, accurate and high-quality Chinese language which is conveniently broken down to highlight all the important language elements (expressions, vocabulary, phrases and grammar). This course will equip students with language production capability at an advanced level and prepare students for the transition from academic study to employment. Each lesson includes a wide range of language drills and exercises designed to quickly improve learners’ oral expression and conceptual understanding through group discussions, essays, presentations, bidirectional translation and critical reflection. Online resources such as audio recordings, dictation exercises and supplementary reading material are also included. Written by a team of highly experienced teachers, 社会视角 Social Perspective is the ideal course to progress intermediate students to an advanced level. Academics and researchers with an interest in Chinese contemporary social issues will also find this a useful tool for further language study.

1,000 Books to Read Before You Die: A Life-Changing List

by James Mustich

It’s time to talk books—and the conversation starts here. Encompassing fiction, poetry, science and science fiction, memoir, travel writing, biography, children’s books, history, and more, 1,000 Books to Read Before You Die moves across cultures and through time to present an eclectic collection of titles, each described with the special enthusiasm readers summon when recommending a book to a friend. The expected pillars are here, including Jane Austen and Toni Morrison, Virgil, Dante, Dickens and Tolstoy, Franz Kafka and Simone de Beauvoir—their works made fresh through the author’s animated essays. Established classics are joined by new and unexpected choices like Citizen and Friday Night Lights. A Visit from the Goon Squad and The Pillow Bookof Sei Shōnagon, The Day of the Jackal and The Man Who Mistook His Wife for a Hat. The result is a treasury of essential reading for expansive tastes. The book’s alphabetical listing by last name results in the serendipity of juxtaposition—Cormac McCarthy’s The Road next to Robert McCloskey’s Make Way for Ducklings, John le Carré next to Ursula K. Le Guin next to Harper Lee. Following each entry are rich endnotes that include publication dates and preferred editions, other books by the same author, related books to try, and listings of worthy adaptations, including movies and audiobooks. In total, more than six thousand titles by thirty-five hundred authors are recommended. A Miscellany of Special Lists at the end of the book offers the reader surprising entry points into the collection, such as “Books to Read in a Sitting,” including The Little Virtues by Natalia Ginzburg and The Third Man by Graham Greene, and “Offbeat Escapes,” including Freya Stark’s The Valleys of the Assassins and Felice Benuzzi’s No Picnic on Mount Kenya. For the truly dedicated reader, “A Long Climb, but What a View”—a perfect way to describe those mountainous texts we long to scale, such as Proust’s In Search of Lost Time and Shelby Foote’s The Civil War. An insightfully curated personal compendium that will inspire hours of browsing and a lifetime of reading, 1,000 Books to Read Before You Die celebrates the gorgeous mosaic that is our literary heritage.

1,000 Comic Books You Must Read

by Tony Isabella

Hero Worship!1000 Comic Books You Must Read is an unforgettable journey through 70 years of comic books. Arranged by decade, this book introduces you to 1000 of the best comic books ever published and the amazing writers and artists who created them.See Superman from his debut as a sarcastic champion of the people, thumbing his nose at authority, to his current standing as a respected citizen of the worldExperience the tragic moment when Peter Parker and a generation of Spider-Man fans learned that "with great power, there must also come great responsibility"Meet classic characters such as Archie and his Riverdale High friends, Uncle Scrooge McDuck, Little Lulu, Sgt. Rock, the kid cowboys of Boys' Ranch, and more.Enjoy gorgeous full-color photos of each comic book, as well as key details including the title, writer, artist, publisher, copyright information, and entertaining commentary.1000 Comic Books You Must Read is sure to entertain and inform with groundbreaking material about comics being published today as well as classics from the past.

1,001 Words and Phrases You Never Knew You Didn't Know: Hopperdozer, Hoecake, Ear Trumpet, Dort, and Other Nearly Forgotten Terms and Expressions

by W. R. Runyan

As times change so do the things we use and what we call them. W.R. Runyan has compiled a fascinating collection of words and phrases that, once common everywhere in America, are little known today. This book is a celebration of our linguistic past that will be a treat from word lovers everywhere. Do you know any of these: Snaffle, Steelie, Gully Washer, Cabriolet, Calk, Hardpan, Carbuncle, Pie Bird, Fid, or Hame? Did you know that a "Horse Apple" is actually an orange? Or that "Rolley Holley" is a marble game? With over one hundred illustrations, this is a book that will take you on a walk back in time and give you a chance to hear from generations past--in their own voice, with their own words.

The 1-Minute Writer: 396 Microprompts to Spark Creativity and Recharge Your Writing

by Leigh Medeiros

One minute of daily writing is better than twenty minutes every two weeks—let this fun and helpful handbook of quick, easy writing prompts show you why short bursts of writing are essential to flexing your creative muscles to create your best work!Are you a “would-be” writer? That is, someone who wants to write, but finds themselves too busy, too tired, or just uninspired. The 1-Minute Writer has the solution to all of those problems and shows you that you can start writing—and keep the creativity going—every day, no matter how little time you have. The 1-Minute Writer includes writing prompts you can complete while standing in line for coffee, riding the subway home after work, waiting for your kid at the dentist—and everywhere in between. Each prompt has four variations: a one-minute prompt, a five-minute prompt, a ten-minute prompt, and a twenty-minute prompt. You can choose prompts based on both the time you have available and the kind of writing you’d like to do. Watch the words pour out of you when you realize just how easy writing is when you tackle it in manageable chunks! There are a lot of writing books out there—maybe you’ve tried some before—but none quite like The 1-Minute Writer. Let these brief prompts encourage and empower you to become the writer you’ve always known you are!

10.000 horas en La Silla Vacía: Periodismo y poder en un nuevo mundo

by Juanita León

Un libro de La Silla Vacía Según Malcolm Gladwell, se necesitan 10.000 horas de práctica para volverse experto en una tarea. El cronómetro de La Silla Vacía ya marcó ese tiempo, y estas páginas son el relato de cómo transcurrieron esas horas en el medio de comunicación nativo digital más leído por los líderes de opinión en Colombia. A partir de un relato en primera persona de su fundadora y directora, este libro ofrece una mirada sobre la creación de este influyente medio y, a la vez, una ventana privilegiada a la transformación de la política nacional durante los últimos diez años y del periodismo político a raíz del surgimiento de Internet y de las redes sociales. Es, por supuesto, indispensable lectura para los fanáticos de La Silla Vacía y también para aquellos interesados en la política colombiana, en el periodismo y en los impactos sociales de la tecnología. Incluso, para emprendedores en cualquier negocio, la historia que cuenta este libro reivindica las apuestas por perseguir los sueños y el esfuerzo diario que se necesita para alcanzarlos

10 Books Every Conservative Must Read: Plus Four Not to Miss and One Impostor

by Benjamin Wiker

Following up his 10 Books That Screwed Up the World, author Benjamin Wiker brings you 10 Books Every Conservative Must Read: Plus Four Not to Miss and One Impostor. Offering a guide to some of the most important literary works of our time, Wiker turns his discerning eye from the great texts that have done so much damage to Western Civilization to the great texts that could help rebuild it. 10 Books Every Conservative Must Read features a range of works from classics such as Democracy in America and The Federalist and Anti-Federalist Papers, to more "pop" classics like Sense and Sensibility and The Tempest. Through these works, Wiker reveals some of the most important lessons for our time as well as the true meaning of conservatism. Written with an educational purpose and witty tone, this is a must-read for conservatives, Republicans, and booklovers everywhere!

10 Books that Screwed Up the World: And 5 Others That Didn't Help

by Benjamin Wiker

You've heard of the "Great Books"?These are their evil opposites. From Machiavelli's The Prince to Karl Marx's The Communist Manifesto to Alfred Kinsey's Sexual Behavior in the Human Male, these "influential" books have led to war, genocide, totalitarian oppression, family breakdown, and disastrous social experiments. And yet these authors' bad ideas are still popular and pervasive--in fact, they might influence your own thinking without your realizing it. Here with the antidote is Professor Benjamin Wiker. In his scintillating new book, 10 Books That Screwed Up the World (And 5 Others That Didn't Help), he seizes each of these evil books by its malignant heart and exposes it to the light of day. In this witty, learned, and provocative exposé, you'll learn:* Why Machiavelli's The Prince was the inspiration for a long list of tyrannies (Stalin had it on his nightstand)* How Descartes' Discourse on Method "proved" God's existence only by making Him a creation of our own ego* How Hobbes' Leviathan led to the belief that we have a "right" to whatever we want* Why Marx and Engels's Communist Manifesto could win the award for the most malicious book ever written* How Darwin's The Descent of Man proves he intended "survival of the fittest" to be applied to human society* How Nietzsche's Beyond Good and Evil issued the call for a world ruled solely by the "will to power"* How Hitler's Mein Kampf was a kind of "spiritualized Darwinism" that accounts for his genocidal anti-Semitism* How the pansexual paradise described in Margaret Mead's Coming of Age in Samoa turned out to be a creation of her own sexual confusions and aspirations* Why Alfred Kinsey's Sexual Behavior in the Human Male was simply autobiography masquerading as scienceWitty, shocking, and instructive, 10 Books That Screwed Up the World offers a quick education on the worst ideas in human history--and how we can avoid them in the future.

10 Common Core Essentials: Selections from New and Classic Books for the English Language Arts Standards for Middle and High School

by Harper Academic

The excerpts featured in this free sampler come from some of our most popular nonfiction books for middle and high school classrooms—making them ideal choices to meet the new Common Core Standards for the English Language Arts. From the primary documents of The American Reader to The Boy Who Harnessed the Wind—the story of young man from an impoverished African village who built a windmill to bring life-changing electricity to his community—these books will take students across time periods and around the world. They'll grapple with complex ideas and meet people from the past and present who will inspire them. Along the way, your students will come to understand the components of critical thinking and good writing—and why they matter.

10 Languages You'll Need Most in the Classroom: A Guide to Communicating with English Language Learners and Their Families

by Garth Sundem Kristi Pikiewicz Jan Krieger

Break through language barriers and put ELL students at ease in your classroom!More than ever before, K-12 educators in today's classrooms teach students from diverse language backgrounds. This handy reference guide to the ten most common languages of students who do not speak English-Spanish, Russian, Vietnamese, Arabic, Tagalog, Haitian Creole, Navajo, Hmong, Cantonese, and Korean-offers practical guidance for communicating with ELL students and their families. With a chapter dedicated to each language, this book provides a wealth of resources to help you make meaningful connections with ELL students, including: Information about the traditions, religions, and celebrations of the family's country of origin Guides to common words and phrases in the student's native language Picture dictionaries that can be reproduced for use with students Sample parent letters that include both English and native language translations Basic reading tests in ten languagesLanguage can be an intimidating barrier to many students and teachers alike. Don't let it stand in the way of success. Help ensure that English Language Learners successfully transition into the school community and participate fully in the classroom learning environment!

10 Performance-Based Projects for the Language Arts Classroom: Grades 3-5

by Todd Stanley

Each book in the 10 Performance-Based Projects series provides 10 ready-made projects designed to help students achieve higher levels of thinking and develop 21st-century skills. Projects are aligned to the Common Core State Standards, allowing students to explore and be creative as well as gain enduring understanding. Each project represents a type of performance assessment, including portfolios, oral presentations, research papers, and exhibitions. Included for each project is a suggested calendar to allow teacher scheduling, mini-lessons that allow students to build capacity and gain understanding, as well as multiple rubrics to objectively assess student performance. The lessons are presented in an easy-to-follow format, enabling teachers to implement projects immediately.Grades 3-5

10 Steps to Creating Memorable Characters: Forms, Checklists & Exercises

by Sue Viders Lucynda Storey Cher Gorman Becky Martinez

Have you ever received a rejection letter stating your characters were one-dimensional? Did the editor simply jot a note at the top of your manuscript declaring your characters to be light, slight, and trite? Are you ready to breathe life into your characters and make them so authentic they leap from the page? If so, 10 Steps to Creating Memorable Characters is the book you need. Follow the 10-step process and you will learn to create multi-layered, realistic characters through the use of worksheets, instructive narrative, exercises, and examples. By the end of this informative, helpful book you will be ready to put your newly created and unforgettable characters into a novel.

10 Years of the Caine Prize for African Writing

by The Caine Prize for African Writing

Celebrating ten years of the leading literary prize for African fiction (dubbed "The African Booker"), 10 Years of the Caine Prize brings together the ten winning stories along with a story each from the four African winners of the Booker Prize: Chinua Achebe, J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, and Ben Okri. <p><p> The ten winners: <p> Leila Aboulela for The Museum <p> Helon Habila for Love Poems <p> Binyavanga Wainaina for Discovering Home <p> Yvonne Adhiambo Owuor for Weight of Whispers <p> Brian Chikwava for Seventh Street Alchemy <p> S.A. Afolabi for Monday Morning <p> Mary Watson for Jungfrau <p> Monica Arac de Nyeko for Jambula Tree <p> Henrietta Rose-Innes for Poison <p> E.C. Osondu for Waiting

100 American Crime Writers

by Steven Powell

100 American Crime Writers features discussion and analysis of the lives of crime writers and their key works, examining the developments in American crime writing from the Golden Age to hardboiled detective fiction. This study is essential to scholars and an ideal introduction to crime fiction for anyone who enjoys this fascinating genre.

The 100 Best Romance Novels: From Pride and Prejudice to Twilight, Books to Fall in Love - and Lust - With

by Jennifer Lawler

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and PrejudiceThe taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh.Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time.Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks.From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

The 100 Best Romance Novels

by Jennifer Lawler

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and Prejudice The taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh. Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time. Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks. From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

The 100 Best Romance Novels

by Jennifer Lawler Editors of Crimson Romance

"My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." --Mr. Darcy, Pride and Prejudice The taboo affair of Jane and Mr. Rochester. The (literally) timeless love between Edward and Bella. The improbable pairing of Grace and Josh. Climb between the covers with The 100 Best Romance Novels, collected here for the very first time. Avid fans of the romance genre, the ladies at Crimson Romance know a thing or two about igniting scintillating passion. They've not only collected 100 of the best romance novels of all time, but also provided delicious summaries for each of their picks. From tempting classics like E.M. Hull's The Sheik to adrenaline-pumping contemporaries like Jennifer Crusie's Bet Me, this collection of romance novels is sure to melt your heart!

100 British Crime Writers (Crime Files)

by Esme Miskimmin

100 British Crime Writers explores a history of British crime writing between 1855 and 2015 through 100 writers, detailing their lives and significant writing and exploring their contributions to the genre. Divided into four sections: ‘The Victorians, Edwardians, and World War One, 1855-1918’; ‘The Golden Age and World War Two, 1919-1945’; ‘Post-War and Cold War, 1946-1989’; and ‘To the Millennium and Beyond, 1990-2015’, each section offers an introduction to the significant features of these eras in crime fiction and discusses trends in publication, readership, and critical response. With entries spanning the earliest authors of crime fiction to a selection of innovative contemporary novelists, this book considers the development and progression of the genre in the light of historical and social events.

100 Headlines That Changed The World

by James Maloney

Newpapers are a form of instant history, capturing forever the awe and fascination that great historical events inspire. They are also an intriguing source to return to as they reveal the contemporary view of world-changing events, before it can be shaped by subsequent developments. While newspapers have been around for centuries, it was only when the Industrial Revolution encouraged mass production that newspapers with attention-grabbing banner headlines began to be commonplace. Now that newspapers seem to be in decline, we can look back at the period from the late 19th to early 21st century as the heyday of the newspaper, as well as a period in which the world changed beyond recognition.Journalist James Maloney details the stories behind the 100 most momentous headlines, including:Abraham Lincoln Assassinated in 1865.Jack the Ripper (1888).Boer War begins (11 Oct 1899). Russian Revolution (1917).Wall Street Crashes in 1929.Hitler Sweeps to Power' in 1933.Britain declares war with Germany 3 Sept 1939).Japan declares war on US/ Attack on Pearl Harbor (7 December 1941). Communist China founded by Mao Tse-tung (1 October 1949).Watson and Crick discover DNA structure (1953).Cuban missile crisis (1962). J.F. Kennedy Assassinated (22 Nov 1963).First man on the moon/Apollo 11 (21 July 1969).Scientists identify AIDS (1981). Chernobyl (April 26 1986).Mandela (age 75) freed from jail (1990). Death of Princess Diana (31 Aug 1997).911 terror attacks (2001).Saddam Hussein's capture (13 Dec 2003).Bin Laden Shot Dead. in 2011.Death of Steve Jobs/Apple (5 October 2011).

100 Headlines That Changed The World

by James Maloney

Newpapers are a form of instant history, capturing forever the awe and fascination that great historical events inspire. They are also an intriguing source to return to as they reveal the contemporary view of world-changing events, before it can be shaped by subsequent developments. While newspapers have been around for centuries, it was only when the Industrial Revolution encouraged mass production that newspapers with attention-grabbing banner headlines began to be commonplace. Now that newspapers seem to be in decline, we can look back at the period from the late 19th to early 21st century as the heyday of the newspaper, as well as a period in which the world changed beyond recognition.Journalist James Maloney details the stories behind the 100 most momentous headlines, including:Abraham Lincoln Assassinated in 1865.Jack the Ripper (1888).Boer War begins (11 Oct 1899). Russian Revolution (1917).Wall Street Crashes in 1929.Hitler Sweeps to Power' in 1933.Britain declares war with Germany 3 Sept 1939).Japan declares war on US/ Attack on Pearl Harbor (7 December 1941). Communist China founded by Mao Tse-tung (1 October 1949).Watson and Crick discover DNA structure (1953).Cuban missile crisis (1962). J.F. Kennedy Assassinated (22 Nov 1963).First man on the moon/Apollo 11 (21 July 1969).Scientists identify AIDS (1981). Chernobyl (April 26 1986).Mandela (age 75) freed from jail (1990). Death of Princess Diana (31 Aug 1997).911 terror attacks (2001).Saddam Hussein's capture (13 Dec 2003).Bin Laden Shot Dead. in 2011.Death of Steve Jobs/Apple (5 October 2011).

100 Hieroglyphs: Think Like an Egyptian

by Barry Kemp

&“Written by the greatest living Egyptologist, this wonderful, fun, and short book will take you inside the heads of the ancient Egyptians.&”—Sarah Parcak, National Geographic Egyptian culture is divided from us by several millennia, a lost people and a dead language. We can discover much about this fascinating civilization from its physical remains, but perhaps the greatest insights into the Egyptian mind come from Egyptian hieroglyphs. They reveal the priorities, concerns and beliefs of the Egyptians—a whole worldview. Unlike the Western alphabet, which is an arbitrary set of symbols not anchored in reality, each Egyptian hieroglyph denotes a concept central to Egyptian thinking. The language and its written form are intimately bound up with the imaginative world of the Egyptians. Here, Barry Kemp presents 100 of the Egyptian hieroglyphs to provide access to this unique culture. Kemp takes us on a journey through the Egyptian mind, revealing not only aspects of day-to-day life in Ancient Egypt, but gradually building a picture of the historical and mythological references that were the cornerstones of Egyptian thought. This fascinating book helps us get inside a long-vanished world. &“A capsule key to the ancient Egyptian mind.&”—Dr. Norman Hammond, The Times &“Kemp uses 100 hieroglyphs as a springboard for discussion of a range of topics . . . This clever premise works well . . . [an] enjoyable and informative volume.&”—Times Higher Education Supplement &“This is most certainly a book that will challenge and reward.&”—New World

100% Information Literacy Success

by Quantum Integrations Staff Amy Solomon Terry Taylor Gwenn Wilson

100% INFORMATION LITERACY SUCCESS, a text in the 100% Success Series, teaches students and professionals to develop crucial information skills to succeed in today's academic and professional environments. The second edition of 100% INFORMATION LITERACY SUCCESS is designed to actively help students to develop skills beyond the classroom, focusing on those skills necessary for twenty-first-century learners and workers. Using hands-on learning activities and real-world applications, the text teaches readers how to determine the nature and extent of information needed to solve a problem, how to access the information effectively, how to evaluate the information found, how to use the information for a specific purpose, and how to effectively and legally communicate the information.

100 Poems to Break Your Heart

by Edward Hirsch

100 of the most moving and inspiring poems of the last 200 years from around the world, a collection that will comfort and enthrall anyone trapped by grief or loneliness, selected by the award-winning, best-selling, and beloved author of How to Read a Poem Implicit in poetry is the idea that we are enriched by heartbreaks, by the recognition and understanding of suffering—not just our own suffering but also the pain of others. We are not so much diminished as enlarged by grief, by our refusal to vanish, or to let others vanish, without leaving a record. And poets are people who are determined to leave a trace in words, to transform oceanic depths of feeling into art that speaks to others. In 100 Poems to Break Your Heart, poet and advocate Edward Hirsch selects 100 poems, from the nineteenth century to the present, and illuminates them, unpacking context and references to help the reader fully experience the range of emotion and wisdom within these poems. For anyone trying to process grief, loneliness, or fear, this collection of poetry will be your guide in trying times.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 45,964 results