Browse Results

Showing 51 through 75 of 14,173 results

Bioactivity of Engineered Nanoparticles

by Jorge L. Gardea-Torresdey Hongyu Zhou Bing Yan

This book brings together reviews from international experts who are exploring the biological activities of nanomaterials for medical applications or to better understand nanotoxicity. Topics include but are not limited to the following: 1) mechanistic understanding of nanostructure-bioactivity relationships; 2) the regulation of nanoparticles' bioactivity by means of chemical modification; 3) the new methodologies and standard methods used to assess nanoparticles' bioactivity; 4) the mechanisms involved in nanoparticle-biomolecule interactions and nanoparticle-cell interactions; and 5) biomedical applications of nanotechnology. The book will be a valuable resource for a broad readership in various subfields of chemical science, engineering, biology, environment, and medicine.

Topological Insulators

by Shun-Qing Shen

Topological insulators are insulating in the bulk, but process metallic states present around its boundary owing to the topological origin of the band structure. The metallic edge or surface states are immune to weak disorder or impurities, and robust against the deformation of the system geometry. This book, the first of its kind on topological insulators, presents a unified description of topological insulators from one to three dimensions based on the modified Dirac equation. A series of solutions of the bound states near the boundary are derived, and the existing conditions of these solutions are described. Topological invariants and their applications to a variety of systems from one-dimensional polyacetalene, to two-dimensional quantum spin Hall effect and p-wave superconductors, and three-dimensional topological insulators and superconductors or superfluids are introduced, helping readers to better understand this fascinating new field. This book is intended for researchers and graduate students working in the field of topological insulators and related areas. Shun-Qing Shen is a Professor at the Department of Physics, the University of Hong Kong, China.

Voedingsleer

by Ellen Klaasse-Derks

Dit leerboek presenteert de feiten over de relatie tussen voeding, gezondheid en ziekte. Het boek geeft studenten in zorg, welzijn en sport antwoord op vragen als: welke voedingsstoffen heb je dagelijks nodig? Heeft het zin om voedingssupplementen te slikken? Kan een gezond voedingspatroon ziektes voorkomen of genezen? Wat is de voedingsbehoefte van ouderen? En heeft een sporter extra voeding nodig?  Voedingsleer voor opleidingen in zorg, welzijn en sport is gebaseerd op de vernieuwde Schijf van Vijf en de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad en bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over gezonde voeding. Daarin komen onder meer voedingsstoffen en hoeveel je ervan nodig hebt aan bod. Ook vind je in dit deel informatie over vegetarische en biologische voeding en het realiseren van gedragsverandering. Het tweede deel behandelt voedingsadviezen bij veelvoorkomende problemen en aandoeningen, zoals over- en ondergewicht, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, spijsverteringsproblemen en kanker. Daarnaast is er een hoofdstuk over pre- en postoperatieve voeding. Deel drie gaat in op de voeding voor specifieke groepen, zoals zwangere vrouwen, zuigelingen, kinderen, ouderen en mensen met een religieuze overtuiging.   Ellen Klaasse-Derks is docent Voedingsleer, Huishoudkunde en Gezondheidskunde op het mbo. Ook is ze freelance journalist en tekstschrijver.

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

by Rens Martijn Helen de Graaf-Waar Jennie Mast Elly Van Haaren

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door #65533;#65533;n taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Het werken met een classificatie vraagt verdere professionalisering van verpleegkundigen en dit boek helpt je daarbij. Welke classificaties zijn er en hoe werken ze? Wat past het best bij jouw (toekomstige) verpleegkundige praktijk? En waarom zou je als verpleegkundige een classificatie gebruiken? Welke voordelen biedt dat? Hoe vertaal je eenheid van taal naar een zorgplan op maat? Wat vraagt dit aan nieuwe kennis en vaardigheden? In dit boek besteden we aandacht aan: Eenheid van taal als basis voor het zorgplan. De voordelen van het werken met een gestandaardiseerde taal. Eenheid van taal helpt je om te laten zien wat je precies doet in het primair proces, maar het is ook de basis voor verpleegkundig onderzoek doordat gegevens vergelijkbaar zijn. De relatie tussen klinisch redeneren en classificaties. Een classificatie ondersteunt je bij klinisch redeneren, bij de onderbouwing van de besluitvorming en bij het vastleggen van de verschillende onderdelen van het verpleegkundig proces. Een uitgebreide beschrijving en concretisering van de twee meest voorkomende classificaties: Omaha System en Nanda-I/NIC/NOC. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe werken ze in de praktijk? Wat levert het documenteren van zorg met deze classificaties je op? Maar wat dit boek vooral bruikbaar maakt voor studenten en (ervaren) verpleegkundigen is de combinatie van theorie en praktijk. Er is een bijbehorende website met praktijkvoorbeelden en casu#65533;stiek waarin je leert je eigen handelen te onderbouwen en de classificaties leert toepassen.

Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie

by N. M. de Vries J. S. M. Hobbelen D. Cambier

Dit boek geeft fysiotherapeuten een actueel overzicht van kennis en vaardigheden om (kwetsbare)ouderen adequaat te onderzoeken en behandelen. Uitgaande van gezond ouder worden en de daarbij be#65533;nvloedende factoren zal de transfer worden gemaakt naar de oudere bij wie het allemaal wat moeizamer en gecompliceerder verloopt. Wat zijn de gevolgen van ouder worden voor spieren en spierfunctie,  mobiliteit, posturale controle en uithoudingsvermogen? Hoe bepaal je (klinimetrisch) hierbij welke behandelinhoud en -modaliteiten het meest geschikt zijn? Naast het fysieke aspect bij veroudering wordt ook aandacht geschonken aan voeding, psychische en sociale factoren. De specifieke aandoeningen die frequent bij de oudere pati#65533;nt voorkomen worden in casu#65533;stiek vorm besproken. Zo wordt er stilgestaan bij zowel cardiovasculaire, respiratoire, orthopedische als neurologische en oncologische aandoeningen en de gevolgen van deze aandoeningen voor het onderzoek en de behandeling van de fysiotherapeut/kinesitherapeut. Uiteraard wordt in dit belangrijke naslagwerk ook aandacht geschonken aan het klinisch redeneren en prioriteren bij multi-pathologie. Geriatriefysiotherapeuten worden geregeld geconfronteerd met een aantal specifieke aandachtsgebieden, zoals valpreventie, depressie en de (bij)werkingen van medicatie. Dit boek bespreekt deze specifieke, maar veel voorkomende situaties en de betekenis daarvan voor het fysiotherapeutisch proces. Deze uitgave is bestemd voor (geriatrie)-fysiotherapeuten/kinesitherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en alle andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van de ouder wordende mens.

Toegepaste geneesmiddelenkennis

by Ij. D. Jüngen M. J. Tervoort

Grondige kennis van de algemene farmacologische principes is van groot belang om op een juiste manier om te gaan met geneesmiddelen. Hoe is de weg van het geneesmiddel door het lichaam en wat doet het geneesmiddel met het lichaam? Wat zijn de bijwerkingen en de interacties met andere geneesmiddelen? Bij welke groepen pati#65533;nten is speciale aandacht vereist? Voor gezondheidsmedewerkers aan wie het voorschrijven of het toedienen van medicijnen is toevertrouwd is die kennis onmisbaar. Ook wie geen geneesmiddelen voorschrijft of toedient moet kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van medicatie voor zijn pati#65533;nt, en moet in staat zijn de pati#65533;nt voor te lichten over de werking en mogelijke bijwerkingen. Toegepaste geneesmiddelenkennis biedt essenti#65533;le kennis en inzichten over algemene farmacologie. In het boek wordt onder meer diep ingegaan op de werking, bijwerkingen, interacties en toepassing van de geneesmiddelen. Ieder hoofdstuk wordt voorafgegaan door een samenvatting van de relevante fysiologie. Voorbeelden en casu#65533;stiek uit verschillende beroepsvelden brengen de theorie tot leven. Toegepaste geneesmiddelenkennis is een onmisbaar studieboek voor verpleegkundige en paramedische opleidingen, waarin farmacologie en farmacotherapie steeds belangrijker worden. Daarnaast is het bij uitstek geschikt als naslagwerk voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en een aanrader voor afgestudeerden van (para-)medische opleidingen om hun kennis van de fysiologie, farmacologie en -therapie te verrijken.  

Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat

by Jeroen Alessie Arianne Verhagen

Zorgvuldige diagnostiek vormt de grondslag van adequaat (para)medisch handelen. Dit boek geeft een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de anamnese, het lichamelijke onderzoek, specifieke testen en beeldvormend onderzoek bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Verscheidene vormen van klinisch redeneren passeren in een korte introductie de revue, gevolgd door hoofdstukken over de begrippen 'validiteit' en 'reproduceerbaarheid' en de validiteit van een enkele test tegenover die van gecombineerde testen. Diverse hoofdstukken behandelen vervolgens de diagnostiek van patiënten met lage rugpijn, aandoeningen aan de heup, knie, nek en schouder en van klachten aan de voet, enkel, elleboog, hand en pols. Elk hoofdstuk begint met een casus en sluit af met een terugblik daarop. Tevens wordt aandacht besteed aan de alarmsignalen ('rode vlaggen') die op ernstige pathologie kunnen wijzen. Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat biedt een schat aan informatie voor huisartsen, fysiotherapeuten, studenten en overige professionals die belang hebben bij een actuele wetenschappelijke onderbouwing van de diagnostiek van klachten van het bewegingsapparaat.

Leerboek oncologie

by C. J. H. Velde W. T. A. Graaf J. H. J. M. Krieken C. A. M. Marijnen

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Door preventie, verbetering in diagnostiek en behandeling, is de levensverwachting voor pati#65533;nten met kanker toegenomen. Het is van het grootste belang dat de pati#65533;nt, nogal eens met meer dan een ziekte in een gespecialiseerd multidisciplinair team besproken wordt waarbij precisie diagnostiek leidt tot precisie behandeling, optimaal gericht op de individuele pati#65533;nt met specifieke tumoreigenschappen. Deze nieuwe ontwikkeling in de multidisciplinaire aanpak van kanker is het leidend thema van het Leerboek oncologie. De auteurs zijn top expert binnen hun vakgebied in Nederland en internationaal. Leerboek oncologie biedt een helder inzicht in de diversiteit van oncologische problematiek, algemene aspecten, organisatie, begeleiden en palliatie krijgen aandacht naast de orgaan gerichte diagnostiek en behandeling van kanker. Leerboek oncologie is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Maar is ook bedoeld als naslagwerk voor (huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met oncologische vraagstukken te maken hebben en onderdeel zijn van een multidisciplinair team.

Medische psychologie

by R. L. Hulsman E. H. Collette J. B. Prins A. A. Kaptein

Medische psychologie vormt een belangrijk aspect van de moderne geneeskunde. Bij gezond blijven, ziek worden, hulp zoeken bij klachten, diagnostische procedures, behandeling en nazorg (revalidatie) zijn niet alleen medische factoren van belang. Ook gedrag speelt hierin een cruciale rol. Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van gedrag. Medische psychologie richt zich specifiek op het gedrag van mensen in de medische situatie. Medische psychologie geeft een helder overzicht van de kernthema's in de medische psychologie. Het boek is ingedeeld volgens de drie thema's van het vak: Gedrag en gezondheid, Gedrag en ziekte en Communicatie en professioneel gedrag. Aan de orde komen de psychologische aspecten van de belangrijkste diagnoses en therapieën bij gezondheidsproblemen. Er wordt stilgestaan bij vragen als: Welk gedrag leidt tot ziekte? Hoe reageren patiënten op een diagnose of een therapie? Wat zijn de psychische en sociale gevolgen van een ziekte of een behandeling? Aan welke eisen moet het gedrag van artsen voldoen in de omgang met patiënten? Deze onderwerpen worden geïllustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Extra materiaal wordt aangeboden op de website bij het boek die voor de lezer kosteloos toegankelijk is. Beschikbaar zijn samenvattingen, verdiepingsvragen en zelfstudieopdrachten, links naar beeldmateriaal en interessante sites en PowerPoints speciaal voor docenten. Tevens is de gehele inhoud van dit boek op de website geplaatst zodat het overal online te raadplegen en snel te doorzoeken is. Extra materiaal wordt aangeboden op de website bij het boek die voor de lezer kosteloos toegankelijk is. Beschikbaar zijn samenvattingen, verdiepingsvragen en zelfstudieopdrachten, links naar beeldmateriaal en interessante sites en PowerPoints speciaal voor docenten. Tevens is de gehele inhoud van dit boek op de website geplaatst zodat het overal online te raadplegen en snel te doorzoeken is.

Zeitarbeit erfolgreich verkaufen

by Markus Brandl Nicole Truchseß

Dieses Buch ist eine kompakte Bedienungsanleitung f#65533;r s#65533;mtliche vertrieblichen Situationen in der Zeitarbeitsbranche. Es zeigt, wie der Vertrieb von Zeitarbeit effizienter gestaltet werden kann und welche seri#65533;sen Akquisem#65533;glichkeiten es gibt. Die Autoren behandeln die h#65533;ufigsten Herausforderungen im Vertrieb, z. B. Planung der Akquise, Telefoneinsatz bei der Neukundengewinnung, Preisverhandlung und die Organisation von Bewerbergespr#65533;chen. Mit praxisnahen Musterdialogen und hilfreichen Umsetzungstipps.

UR:BAN Human Factors in Traffic

by Klaus Bengler Julia Drüke Silja Hoffmann Dietrich Manstetten Alexandra Neukum

This book gives a unique insight in approaches that optimize driver assistance and driver information systems for the urban usage. Furthermore innovative test regimes for controllability testing and new evaluation techniques like networked simulators and virtual reality test-beds are described including statistical methodologies.

Static Analysis

by Francesco Ranzato

This book constitutes the refereed proceedings of the 24th International Static Analysis Symposium, SAS 2017, held in New York, NY, USA, in August/September 2017. The 22 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 50 submissions. The papers cover various aspects of the presentation of theoretical, practical, and applicational advances in area of static analysis that is recognized as a fundamental tool for program verification, bug detection, compiler organization, program understanding, and software maintenance.

With Good Behavior

by Jennifer Lane

In a world gripped by organized crime, family dysfunction, and dim hopes of redemption, can true love persevere? For Sophie Taylor, a beautiful psychologist who lost everything when she violated an ethical boundary, and Grant Madsen, a handsome naval officer who sacrificed everything to protect a loved one, finding that love may carry an unbearable cost. Starting their lives over in Chicago, both are fighting influences from their family and running as fast as they can to escape the past. When their paths cross outside the parole officer's door, the attraction is instantaneous. But a hidden connection may not only shatter their fledgling love, but prove deadly to them both.

Mechatronics 2017

by Ryszard Jabłoński Tomáš Březina

This book presents nearly 90 carefully selected contributions at the 12th International Conference Mechatronics, which took place in Brno, Czech Republic on 6-8 September 2017. Reflecting the most progressive and constantly changing areas of mechatronics, these proceedings includes papers concerning modeling and simulation, automatic control, robotics, sensors and actuators, electrical machines, and energy harvesting. It not only offers inspiration, but also deepens readers' interdisciplinary and integrated understanding of modern engineering. The book is intended for experts in the integration of electronic, mechanical, control and computer sciences.

Resource Management for Heterogeneous Wireless Networks

by Xuemin Sherman Shen Amila Tharaperiya Gamage

This book provides an in-depth discussion on how to efficiently manage resources of heterogeneous wireless networks and how to design resource allocation algorithms to suit real world conditions. Efficiently managing resources of the networks is more crucial now, than ever before, to meet users' rapidly increasing demand for higher data rates, better quality-of-service (QoS) and seamless coverage. Some of the techniques that can be incorporated within heterogeneous wireless networks to achieve this objective are interworking of the networks, user multi-homing and device-to-device (D2D) communication. Designing resource allocation algorithms to suit real world conditions is also important, as the algorithms should be deployable and perform well in real networks. For example, two of the conditions considered in this book are resource allocation intervals of different networks are different and small cell base stations have limited computational capacity. To address the first condition, resource allocation algorithms for interworking systems are designed to allocate resources of different networks at different time-scales. To address the second condition, resource allocation algorithms are designed to be able to run at cloud computing servers. More of such conditions, algorithms designed to suit these conditions, modeling techniques for various networks and performance analysis of the algorithms are discussed in the book. This book concludes with a discussion on the future research directions on the related fields of study. Advanced-level students focused on communication and networking will use this book as a study guide. Researchers and experts in the fields of networking, converged networks, small-cell networks, resource management, and interference management, as well as consultants working in network planning and optimization and managers, executives and network architects working in the networking industry will also find this book useful as a reference.

Human-Computer Systems Interaction

by Teresa Mroczek Juliusz L. Kulikowski Zdzisław S. Hippe

For the last decades, as the computer technology has been developing, the importance of human-computer systems interaction problems was growing. This is not only because the computer systems performance characteristics have been im-proved but also due to the growing number of computer users and of their expectations about general computer systems capabilities as universal tools for human work and life facilitation. The early technological problems of man-computer information exchange - which led to a progress in computer programming languages and input/output devices construction - have been step by step dominated by the more general ones of human interaction with-and-through computer systems, shortly denoted as H-CSI problems. The interest of scientists and of any sort specialists to the H-CSI problems is very high as it follows from an increasing number of scientific conferences and publications devoted to these topics. The present book contains selected papers concerning various aspects of H-CSI. They have been grouped into five Parts: I. General H-CSI problems (7 papers), II. Disabled persons helping and medical H-CSI applications (9 papers), III. Psychological and linguistic H-CSI aspects (9 papers), IV. Robots and training systems (8 papers), V. Various H-CSI applications (11 papers).

Smart Grid Inspired Future Technologies

by Tomonori Nakayama Jonathan Loo Sandford Bessler Kun Yang Victor C.M. Leung Oliver Jung Yue Chen Michael K.K. Chai Eng Tseng Lau

Proceedings USB Flash Drive distributed free of charge to participants in the SMARTGIFT 2017 conference.

Advances in Service and Industrial Robotics

by Carlo Ferraresi Giuseppe Quaglia

This volume contains the proceedings of the 26th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2017, held at the Polytechnic University of Turin, Italy, from June 21-23, 2017. The conference brought together academic and industrial researchers in robotics from 26 countries, the majority of them affiliated to the Alpe-Adria-Danube Region, and their worldwide partners. RAAD 2017 covered all major areas of R&D and innovation in robotics, including the latest research trends. The book provides an overview on the advances in service and industrial robotics. The topics are presented in a sequence starting from the classical robotic subjects, such as kinematics, dynamics, structures, control, and ending with the newest topics, like human-robot interaction and biomedical applications. Researchers involved in the robotic field will find this an extraordinary and up-to-date perspective on the state of the art in this area.

Supporting University Ventures in Nanotechnology, Biomaterials and Magnetic Sensing Applications

by Julian Peña Dopazo Fatima Zivic

This book investigates the transfer of technology from basic research to society. When transferring technology, two main ways may arise: licensing out the further exploitation rights straight from the University departments to the industry or joining the technology a step beyond into market applications for products and services development, through spin-off and startup companies. This book focuses on the second process and the stakeholders involved, with several study cases from real life. Profiles of research entrepreneurs are described, along with categories and general characteristics of entrepreneurial infrastructure. Different phases of launching university ventures are presented, as well as currently perceived technology transfer systems. Important practical considerations for IP protection are included. Case studies of research transfer are shortly given, related to nanotechnology, biomaterials and magnetic sensing applications. The book was written by experts in the field with extensive practical experience in both academic and entrepreneurship real life cases, thus being able to uniquely integrate both approaches to spin-offs and startups.

Process Control

by Jean-Pierre Corriou

This reference book can be read at different levels, making it a powerful source of information. It presents most of the aspects of control that can help anyone to have a synthetic view of control theory and possible applications, especially concerning process engineering.

Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology

by Xuhui Lee

This textbook introduces a set of fundamental equations that govern the conservation of mass (dry air, water vapor, trace gas), momentum and energy in the lower atmosphere. Simplifications of each of these equations are made in the context of boundary-layer processes. Extended from these equations the author then discusses a key set of issues, including (1) turbulence generation and destruction, (2) force balances in various portions of the lower atmosphere, (3) canopy flow, (4) tracer diffusion and footprint theory, (5) principles of flux measurement and interpretation, (6) models for land evaporation, (7) models for surface temperature response to land use change, and (8) boundary layer budget calculations for heat, water vapor and carbon dioxide. Problem sets are supplied at the end of each chapter to reinforce the concepts and theory presented in the main text. This volume offers the accumulation of insights gained by the author during his academic career as a researcher and teacher in the field of boundary-layer meteorology.

John Owen

by Ryan M. Mcgraw

"The Foundation of Communion with God" introduces readers to the Trinitarian piety of John Owen (1616-1683).

Industrial IoT Technologies and Applications

by Yonglong Luo Fulong Chen

Proceedings USB Flash Drive distributed free of charge to participants in the IndustrialIoT 2017 conference.

American Assassin: A race against time to bring down terrorists. A high-octane thriller that will keep you guessing.

by Vince Flynn

Tensions in the Middle East are simmering when Central Intelligence Angency Director Irene Kennedy pays a visit to Syracuse University, where she hopes to recruit none other than Mitch Rapp, a student who has quickly climbed up the academic and athletic ranks. At first glance, he appears like any other smart, good-looking American college kid. Under the surface, however, a tempest rages. Tragedy entered Mitch's life a year before when 35 of his classmates, including his girlfriend, perished on Pan Am flight 103. Since then, Mitch has grieved their senseless deaths and has felt helpless in his desire for revenge. When Kennedy arrives on campus, his career path is suddenly laid out for him. Nine months later, after gruelling training, Mitch finds himself in Istanbul on his first assignment, which is to assassinate the Turkish arms dealer who sold the explosives used in the Pan Am attack. Mitch hits his target but quickly sees, for the first time, what revenge means to the enemy. When Mitch's mentor and a fellow recruit are kidnapped and tortured by a dangerous group of Islamic jihadists, he must stop at nothing to save them.

Air Pollution in Eastern Asia: An Integrated Perspective

by Guy P. Brasseur Xuemei Wang Idir Bouarar

This book, written by an international group of experts from China, Europe and the USA, presents a broad and comprehensive analysis of the chemical and meteorological processes responsible for the formation of air pollutants in eastern Asia, and in particular for the development of severe pollution episodes observed primarily during winter in the northeastern part of China. With the rapid population growth, economic development and urbanization occurring in Asia, air pollution has become a major environmental problem in this part of the world. The book is organized around six distinct parts. The first part of the volume offers a general perspective on issues related to air pollution including persistent haze events in eastern and southern Asia. The second part presents an overview of air pollution sources (i. e. , anthropogenic and biomass burning sources). The third part analyzes in-situ observations of chemical species in China, while the fourth part focuses on space observations of gas-phase and aerosol species. The modeling aspects are treated in the fifth part of the volume, which includes a presentation of several air quality forecast systems and an assessment of the role of urbanization on air pollution levels. Finally, the effects of air pollution on health and crop productivity in China are discussed in the last part of the book. The book also presents an integrated view of past and present situations in Asia and provides the scientific basis from which mitigation policies can be established and air quality can be improved. Audience: This book is written for scientists, educators, students, environmental managers, policy-makers and leaders in public administration and private corporations who wish to use science-based information to mitigate air pollution. The book should help decision-makers to design effective policies for air quality improvement and to successfully manage short-term air pollution episodes that substantially affect people's quality of life and strongly impact the economy.

Refine Search

Showing 51 through 75 of 14,173 results

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - A customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - A digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - Digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (MPEG audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the DAISY option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.